Naar content

mr. dr. Cees de Jong

Consultant, mr. dr. C.J. de Jong Consultancy & Support
Specialisme

Na 40 jaar ervaring in de verzekeringsindustrie, startte ik in 2007 als consultant. Ik adviseer en ondersteun verzekeraars, gevolmachtigd agenten en verzekeringstussenpersonen – vooral op het vlak van de toezichtwetgeving. In 2011 promoveerde ik op een onderzoek naar de juridische positie van verzekeringstussenpersonen en gevolmachtigd agenten, de voor hen geldende gedragsnormen en het toezicht op de naleving daarvan. Ik ben verbonden aan het UvA Amsterdam Centre for insurance studies (ACIS)

Auteur in het kort
Overige uitgaven
Toezicht Financiële Markten (Kluwer) De verzekeringstussenpersoon en de gevolmachtigd agent (Uitgeverij Paris)
Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht
€ 273,62
€ 298,25 incl.btw
Boek

Al jaren is Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht een bestseller. Het dagelijkse gereedschap voor veel van uw collega’s in dit vakgebied. Deze zesde druk is zeer actueel met wetgeving en commentaar naar de stand van 15 februari 2018.

Zicht op toezicht in de verzekeringssector
€ 60,32
€ 65,75 incl.btw
Boek

De distributie van verzekeringen staat in dit boek centraal. Door ingrijpende maatregelen in de Wet op het financieel toezicht (in het bijzonder het verbod op (bonus)provisie) moeten de spelers die een rol spelen bij de distributie van verzekeringen, nu duidelijk maken wie welke werkzaamheden voor wie verricht, op welke basis werkzaamheden worden verricht en op welke wijze zij worden beloond.

Verzekeringsrecht
€ 105,05
€ 114,50 incl.btw
Boek

In de vierde druk van deze uitgave staat de praktijkjurist centraal. Gepoogd is hem op zijn wenken te bedienen door wetenschappelijke diepgang te combineren met oog voor de praktische toepasbaarheid. Dit werk is door zijn heldere opzet ook zeer geschikt voor onderwijsdoeleinden.

Groene Serie Toezicht Financiële Markten
€ 1.633,88
€ 1.976,99 incl.btw
Online naslagwerk

Het Groene Serie-deel Toezicht Financiële Markten biedt u gezaghebbend commentaar op de wet- en regelgeving binnen het toezicht op de financiële markten.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Na 40 jaar ervaring in de verzekeringsindustrie, startte ik in 2007 als consultant. Ik adviseer en ondersteun verzekeraars, gevolmachtigd agenten en verzekeringstussenpersonen – vooral op het vlak van de toezichtwetgeving. In 2011 promoveerde ik op een onderzoek naar de juridische positie van verzekeringstussenpersonen en gevolmachtigd agenten, de voor hen geldende gedragsnormen en het toezicht op de naleving daarvan. Ik ben verbonden aan het UvA Amsterdam Centre for insurance studies (ACIS)

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.