Naar content

ing. Ceciel Overgoor

Adviseur vergunningen, Royal HaskoningDHV
Specialisme

Omgevingsrecht, milieuwetgeving, vergunningen.

Auteur in het kort

Als adviseur vergunningen heb ik ervaring met het proces rondom (gecoördineerde) vergunningprocedures voor water- en infraprojecten en bedrijven.Tevens heb ik ervaring met de inhoud van vergunningaanvragen, vergunningverlening, beleidsevaluaties en milieu-adviezen t.b.v. ruimtelijke plannen.

Milieurecht Totaal
€ 4.232,00
€ 4.612,88 incl.btw
Online naslagwerk

Met deze online uitgave heeft u een totaaloverzicht van ruim 25 verschillende milieuwetten, met artikelsgewijs commentaar en dagelijks bijgewerkte wetteksten. En met de ruim 14.000 uitspraken, veelal met samenvattingen en annotaties door deskundigen, vindt u altijd een uitspraak die voor u relevant is.

Milieurecht Totaal maakt onderdeel uit van de Collectie Omgevingswet. Maak hier vrijblijvend kennis met deze Collectie.

Specialisme

Omgevingsrecht, milieuwetgeving, vergunningen.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.