Naar content

Prof.mr.drs. Carla Sieburgh

Hoogleraar burgerlijk recht, Radbouduniversiteit Nijmegen
Specialisme

Vermogensrecht, interactie EU recht en privaatrecht

Auteur in het kort

Aan alles wat ik doe, wil ik mijn volle aandacht geven. Of dat nou schrijven is, onderzoek doen, koken, afwassen of voor mijn kind zorgen. Ik vind het verschrikkelijk als ik ergens te weinig aandacht voor heb en ben daarom heel selectief in wat ik doe. Ik zeg dagelijks tegen veel dingen ‘nee’.

Sancties in het vermogensrecht
€ 44,81
€ 47,50 incl.btw
Boek

Welke sancties bestaan er in het vermogensrecht? In hoeverre zijn ze effectief in het handhaven van de privaatrechtelijke normen? Welke alternatieven zijn er voorhanden voor schadevergoeding? Deze uitgave behandelt vraagstukken over normovertredingen in het vermogensrecht. Vol inzichten voor zowel wetenschappers als practici.

Intellectuele eigendom
€ 44,81
€ 47,50 incl.btw
Boek

Al langer dan een halve eeuw staat het intellectuele eigendomsrecht in de startblokken voor integratie in het burgerlijk recht. Toch is dit tot op de dag van vandaag nog altijd niet gebeurd. Hoe kan dit? Staan de prominente Europese ontwikkelingen op dit rechtsgebied integratie wellicht in de weg? Deze monografie werpt een beschouwende blik op dit vraagstuk.

Schuldeisersverzuim
€ 42,45
€ 45,00 incl.btw
Boek

In deze titel leest u wanneer juridisch sprake is van schuldeisersverzuim, hoe dit kan worden beëindigd en wat de gevolgen zijn voor beide partijen.

Asser 6-II De verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte
€ 99,06
€ 105,00 incl.btw
Boek

In deze geheel geactualiseerde nieuwe druk vindt u onder meer de wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding, de verbintenissen tot betaling van een geldsom, de verrekening, de overgang van vorderingen en schulden (waaronder begrepen subrogatie, schuld- en contractsoverneming en afstand en vermenging) en de bevrijdende verjaring. Deze onderwerpen zijn geregeld in Titel 6.1, afdelingen 10 tot en met 12, Titel 6.2 en Titel 3.11 van het BW.

De geneeskundige behandelingsovereenkomst
€ 42,45
€ 45,00 incl.btw
Boek

Medische fouten: een onderwerp dat regelmatig veel stof doet opwaaien. Vervelend voor patiënt en hulpverlener. Maar wat zijn eigenlijk de wettelijke gevolgen voor beide partijen? Deze uitgave behandelt alle facetten van de behandelingsovereenkomst. Het ontleedt de rechtsgevolgen die in werking treden als deze overeenkomst niet zorgvuldig wordt nagekomen.

Voorrechten en retentierecht
€ 42,45
€ 45,00 incl.btw
Boek

Een bedrijf of persoon gaat failliet. Waar hebben schuldeisers ‘recht’ op? In welke volgorde? En waarom eigenlijk? Voorrechten en Retentierecht buigt zich hierover. Het boek is van grote waarde voor advocaten, rechters en juristen. Met zijn vele praktijkcases en jurisprudentie biedt het volop handvatten om kennis en geoefendheid aan te scherpen.

Specialisme

Vermogensrecht, interactie EU recht en privaatrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.