Naar content

mr. drs. C. van Os

Jurist kinderrechten en migratie, Defence for Children
Specialisme

Kinderrechten

Auteur in het kort

Ik wil op een praktische en doelmatige manier opkomen voor mensenrechten. Mijn werk bij Stichting Vluchteling bracht me in oorlogsgebieden. Ik zag grove mensenrechtenschendingen en wilde weten wat je daar in een democratische samenleving aan kunt doen. Daarom ging ik internationaal recht studeren.

Overige uitgaven
Handboek Internationaal Jeugdrecht (Defence for Children in samenwerking met Universiteit Leiden, 2012): hoofdstuk 'Migratierecht', co-auteur Daan Beltman.
Specialisme

Kinderrechten

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.