Naar content

prof. mr. Bob Wessels

Zelfstandig juridisch adviseur , N.v.t.
Hoogleraar internationaal insolventierecht, Universiteit Leiden
Specialisme

(Internationaal) insolventierecht

Auteur in het kort

Voor wie ik schrijf? Ik schrijf voor mezelf. Ik vind het leuk om dingen uit te zoeken en op te schrijven. En als een ander daar interesse in heeft, is het mooi meegenomen.

Faillietverklaring
€ 112,74
€ 119,50 incl.btw
Boek

Wanneer is er sprake van faillissement? Wie kan failliet worden verklaard? Wie kan faillissement aanvragen? Welke procedureregels gelden en welke rechtsmiddelen kunnen tegen faillietverklaring worden ingezet? Deze uitgave beschrijft en becommentarieert de fundamenten van de faillietverklaring. Literatuur, rechtspraak en wetgeving zijn bijgewerkt tot 30 juni 2018.

Juridisch handboek intensief beheer
€ 83,96
€ 89,00 incl.btw
Boek

Het vraagstuk hoe banken acteren bij kredietdossiers in moeilijkheden is veelal gehuld in onduidelijkheid. Deze uitgave geeft transparantie in de omgang van banken met zulke dossiers. Hoe wordt in dit spanningsveld omgegaan met belangenconflicten tussen bank en klant?

Financiële economie voor insolventieadvocaten
€ 61,32
€ 65,00 incl.btw
Boek

Dit boek biedt insolventieadvocaten en ondernemingsrechtjuristen die de financiële aspecten van de zakelijke wereld willen bemeesteren de noodzakelijke verdieping.

Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
€ 77,83
€ 82,50 incl.btw
Boek

Wanneer komt iemand in aanmerking voor de schuldsaneringsregeling? En wat zijn de rechten en plichten van een bewindvoerder? Deze uitgave biedt een systematische en diepgaande behandeling van wetgeving, rechtspraak, procesreglementen en literatuur over de wettelijke regeling van schuldsanering bij natuurlijke personen, ook bekend als WSNP.

Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
€ 77,83
€ 94,17 incl.btw
e-Book

Wanneer komt iemand in aanmerking voor de schuldsaneringsregeling? En wat zijn de rechten en plichten van een bewindvoerder? Deze uitgave biedt een systematische en diepgaande behandeling van wetgeving, rechtspraak, procesreglementen en literatuur over de wettelijke regeling van schuldsanering bij natuurlijke personen, ook bekend als WSNP.

De herijking van het faillissementsrecht
€ 70,75
€ 75,00 incl.btw
Boek

Faillissementsfraude is een hardnekkig probleem. Daarom maakte eind 2012 het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht haar intrede. Deze uitgave behandelt de pijler fraudebestrijding en de drie wetten die hieruit volgden op fundamenteel en toegepast niveau. Het werk vormt een leidraad voor toepassing van alle nieuwe en gewijzigde bepalingen voor zowel curator, advocaat, rechtelijke macht als student.

Specialisme

(Internationaal) insolventierecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.