Naar content

mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers

kandidaat-notaris en docent, De Brauw Blackstone Westbroek, Rijksuniversiteit Groningen
Specialisme

Ondernemingsrecht in de brede zin, waaronder kapitaalvennootschappen, herstructurering van ondernemingen, stichtingen en verenigingen, alsmede witwaswetgeving en formeel notarieel recht waaronder begrepen tuchtrecht

Auteur in het kort

Sinds 1996 werkzaam in de ondernemingsrechtpraktijk bij De Brauw Blackstone Westbroek. In 1999 als docent tevens verbonden aan de vakgroep privaat en notarieel recht van de Rijksuniversiteit Groningen en sinds enkele jaren fellow aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht
€ 268,87
€ 293,07 incl.btw
Boek

De 9e druk van Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht biedt u alle need-to-know-informatie voor uw dagelijkse ondernemingsrechtpraktijk. Zoals altijd toonaangevend met glashelder en compact commentaar per wetsartikel.

Herijking van de juridische opleidingen
€ 36,79
€ 40,10 incl.btw
Boek

Hoe zouden de juridische opleidingen er in de toekomst uit moeten zien? Volgt de ideale opzet een Europees of toch Nederlands perspectief? En hoe zou de huidige wetgeving en rechtspraak zich moeten ontwikkelen? In deze titel vindt u prikkelende preadviezen van vooraanstaande juristen omtrent dit belangrijke thema.

Grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen
€ 117,89
€ 128,50 incl.btw
Boek

Met de toenemende internationalisering wensen steeds meer vennootschappen zich te verplaatsen. En nu het Polbud-arrest dit verder vergemakkelijkt, zullen steeds meer rechtspersonen deze wens verwerkelijken. Echter ontbreekt zowel op fiscaal- als civielrechtelijk vlak een wettelijke regeling voor grensoverschrijdende omzettingen. Deze bundel beantwoordt al uw vragen.

Familievennootschappen
€ 38,76
€ 42,25 incl.btw
Boek

Deze uitgave vormt de geschreven bekroning van het congres ‘familievennootschappen’. Sprekers uit wetenschap en praktijk deelden tijdens dit congres hun visie op dit veelomvattende thema. Met transcripties van alle gesproken voordrachten en verslagen van plenaire discussies heeft u twee dagen aan visies en informatie in de palm van uw hand.

Het UBO-register en centraal aandeelhoudersregister
€ 29,13
€ 31,75 incl.btw
Boek

Op afzienbare termijn zijn het UBO-register en het centraal aandeelhoudersregister een feit. Bent u een juridische of een financiële dienstverlener? Dan zult u zich daar nu al op moeten voorbereiden. De UBO-regeling stelt namelijk aanvullende eisen aan de inrichting en uitvoering van cliëntenonderzoek, maar heeft ook impact op de privacyregels rond uw cliënten.

Groene Serie Rechtspersonen
€ 916,12
€ 1.108,51 incl.btw
Online naslagwerk

Deze uitgave is een artikelsgewijs commentaar op de tekst van de wet, bij iedere titel voorafgegaan door een korte inleiding, terwijl aan het geheel een algemene inleiding voorafgaat.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Ondernemingsrecht in de brede zin, waaronder kapitaalvennootschappen, herstructurering van ondernemingen, stichtingen en verenigingen, alsmede witwaswetgeving en formeel notarieel recht waaronder begrepen tuchtrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.