Naar content

prof. mr. Bert van Schaick

prof. mr., Linssen c.s. advocaten
Specialisme

Burgerlijk (proces)recht

Auteur in het kort

Bert van Schaick studeerde rechten in Tilburg en promoveerde er in 1994 op het onderwerp “Contractsvrijheid en nietigheid.” Sinds 1989 werkt hij bij Linssen cs Advocaten, sinds 1994 als advocaat en sinds 2012 ook als advocaat bij de Hoge Raad. Bert is hoogleraar privaatrechtelijke rechtshandhaving aan Tilburg University en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam. Bert is lid van de Asser Adviesraad, redacteur van de serie Monografieën BW en redacteur van het NTBR.

Intellectuele eigendom
€ 49,54
€ 54,00 incl.btw
Boek

Al langer dan een halve eeuw staat het intellectuele eigendomsrecht in de startblokken voor integratie in het burgerlijk recht. Toch is dit tot op de dag van vandaag nog altijd niet gebeurd. Hoe kan dit? Staan de prominente Europese ontwikkelingen op dit rechtsgebied integratie wellicht in de weg? Deze monografie werpt een beschouwende blik op dit vraagstuk.

Sancties in het vermogensrecht
€ 49,54
€ 54,00 incl.btw
Boek

Welke sancties bestaan er in het vermogensrecht? In hoeverre zijn ze effectief in het handhaven van de privaatrechtelijke normen? Welke alternatieven zijn er voorhanden voor schadevergoeding? Deze uitgave behandelt vraagstukken over normovertredingen in het vermogensrecht. Vol inzichten voor zowel wetenschappers als practici.

Asser 7-VIII Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap
€ 78,90
€ 86,00 incl.btw
Boek

Dit deel uit de Asser-serie behandelt zes benoemde overeenkomsten uit het burgerlijk wetboek: bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, altijddurende rente en spel en weddenschap. Het boek besteedt volop aandacht aan buitenlands recht en bespreekt ook afwijkende opvattingen in literatuur en rechtspraak. De auteur schuwt de discussie niet.

Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken
€ 82,57
€ 90,00 incl.btw
Boek

De proceskosten kunnen in zaken omtrent intellectueel eigendom hoog oplopen. Op welke partij(en) – en in welke omvang – worden deze verhaald? En in hoeverre beïnvloedt dit de toegankelijkheid van de rechter? Deze uitgave buigt zich over de proceskostenveroordeling in IE-zaken, kritisch beschouwd in samenhang met het bredere EU-recht.

Schuldeisersverzuim
€ 47,71
€ 52,00 incl.btw
Boek

In deze titel leest u wanneer juridisch sprake is van schuldeisersverzuim, hoe dit kan worden beëindigd en wat de gevolgen zijn voor beide partijen.

Het inzagerecht
€ 78,90
€ 86,00 incl.btw
Boek

Het inzagerecht is een machtig wapen bij de bewijsvoering in civiele procedures. Deze uitgave zoomt in op dit rechtsgebied. Hoe ontstond het? Wat is de impact ervan op het civiele bewijsrecht? En hoe komt het tot uiting in de dagelijkse rechtspraktijk?

Specialisme

Burgerlijk (proces)recht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.