Naar content

mr. dr. Berend Engberts

raadsheer, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Specialisme

Insolventierecht

Contact

0611883771

Auteur in het kort

Werk (Rechtbank Arnhem/Gelderland)
• 1995-1997 Gerechtsauditeur (kantonappellen)
• 1997-2000 Strafrechter en recht-commissaris strafzaken
• 2000-2004 Handelsrechter
• 2000-2008 Rechter-commissaris insolventies
• 2004-2008 Teamleider team insolventies
• 2008- Kantonrechter
• 2010- Senior rechter inhoudelijk
Vanaf 2016: raadsheer Gerechtshof Arnhem Leeuwarden

Faillietverklaring
€ 112,74
€ 119,50 incl.btw
Boek

Wanneer is er sprake van faillissement? Wie kan failliet worden verklaard? Wie kan faillissement aanvragen? Welke procedureregels gelden en welke rechtsmiddelen kunnen tegen faillietverklaring worden ingezet? Deze uitgave beschrijft en becommentarieert de fundamenten van de faillietverklaring. Literatuur, rechtspraak en wetgeving zijn bijgewerkt tot 30 juni 2018.

Tekst & Commentaar Insolventierecht
€ 206,60
€ 219,00 incl.btw
Boek

Alle wetswijzigingen in het insolventierecht van de afgelopen jaren plus de belangrijkste jurisprudentie vindt u - bijgewerkt tot en met 1 juli 2016 - in de nieuwe 10e druk van Tekst & Commentaar Insolventierecht. Met uiteraard aandacht voor het wetgevingsprogramma ‘Herijking Faillissementsrecht’ en met zoals altijd glashelder en compact commentaar per wetsartikel.

Voorlopige voorzieningen en dwangregeling in het schuldsaneringsrecht
€ 78,77
€ 83,50 incl.btw
Boek

In 2008 zijn drie artikelen toegevoegd aan de regeling voor de schuldsanering van natuurlijke personen. De procedures zijn in de Faillissementswet summier omschreven. In deze uitgave vindt u de antwoorden op de vragen die dit oproept. Engberts doet concrete aanbevelingen, waarmee de praktijk zijn voordeel kan doen.

Schuldsanering (ex-)ondernemers
€ 78,77
€ 83,50 incl.btw
Boek

Deze uitgave biedt inzicht in de samenhang van regelgeving die van toepassing is op voorprocedureel en procedureel terrein van de schuldsanering.

Groene Serie Faillissementswet
€ 317,20
€ 383,81 incl.btw
Online naslagwerk

In Faillissementswet vindt u commentaar per wetsartikel met daarin verwerkt: de belangrijkste jurisprudentie en literatuurverwijzingen en een afzonderlijk fiscaal commentaar.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Insolventierecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.