Naar content

mr. dr. Berend Engberts

raadsheer, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Specialisme

Insolventierecht

Contact

0611883771

Auteur in het kort

Werk (Rechtbank Arnhem/Gelderland)
• 1995-1997 Gerechtsauditeur (kantonappellen)
• 1997-2000 Strafrechter en recht-commissaris strafzaken
• 2000-2004 Handelsrechter
• 2000-2008 Rechter-commissaris insolventies
• 2004-2008 Teamleider team insolventies
• 2008- Kantonrechter
• 2010- Senior rechter inhoudelijk
Vanaf 2016: raadsheer Gerechtshof Arnhem Leeuwarden

Tekst & Commentaar Insolventierecht
€ 208,26
€ 227,00 incl.btw
Boek

Kort, helder en toegankelijk commentaar op de belangrijkste regelingen uit het insolventierecht. Deze elfde druk is op vele vlakken herzien naar de stand van de wetgeving op 1 januari 2019. Een must-have voor elke jurist op het vlak van het insolventierecht!

Voorlopige voorzieningen en dwangregeling in het schuldsaneringsrecht
€ 82,11
€ 89,50 incl.btw
Boek

In 2008 zijn drie artikelen toegevoegd aan de regeling voor de schuldsanering van natuurlijke personen. De procedures zijn in de Faillissementswet summier omschreven. In deze uitgave vindt u de antwoorden op de vragen die dit oproept. Engberts doet concrete aanbevelingen, waarmee de praktijk zijn voordeel kan doen.

Schuldsanering (ex-)ondernemers
€ 82,11
€ 89,50 incl.btw
Boek

Deze uitgave biedt inzicht in de samenhang van regelgeving die van toepassing is op voorprocedureel en procedureel terrein van de schuldsanering.

Faillietverklaring

Een faillissementsprocedure leidt tot vele vragen. Dit herziene deel geeft u als curator, advocaat, rechter, schuldsaneringsbewindvoerder of bankjurist gedetailleerde en diepgaande antwoorden. Ook over faillissement van een vennootschap onder firma en/of haar firmanten, de telkens terugkerende vraag wanneer sprake is van misbruik van een faillietverklaring en de turboliquidatie. 

De online versie van deze uitgave maakt deel uit van de Collectie Insolventierecht.

Groene Serie Faillissementswet
€ 326,86
€ 395,50 incl.btw
Online naslagwerk

In Faillissementswet vindt u commentaar per wetsartikel met daarin verwerkt: de belangrijkste jurisprudentie en literatuurverwijzingen en een afzonderlijk fiscaal commentaar.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Insolventierecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.