Naar content

mr. dr. Berend Engberts

raadsheer, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Specialisme

Insolventierecht

Auteur in het kort

Werk • 2000-2004 Handelsrechter
• 2000-2008 Rechter-commissaris insolventies
• 2004-2008 Teamleider team insolventies
• 2008- Kantonrechter
• 2010- Senior rechter inhoudelijk
Vanaf 2017: raadsheer Gerechtshof Arnhem Leeuwarden

Het akkoord
€ 83,49
€ 91,00 incl.btw
Boek

In deze 5e druk van Wessels Insolventierecht VI staat het akkoord dat in een faillissement wordt aangeboden centraal. U vindt hierin een actueel commentaar op art. 138-172 Faillissementswet, de wettelijke regeling van het faillissementsakkoord. In deze druk zijn diverse wetswijzigingen doorgevoerd, in het bijzonder die welke voorvloeien uit de Wet modernisering faillissementsprocedure.

Verificatie van schuldvorderingen
€ 84,40
€ 92,00 incl.btw
Boek

Wat is de betekenis en het doel van de verificatie van schuldvorderingen? Welke schuldvorderingen kunnen in een faillissement worden geverifieerd? En in welke gevallen is dit niet vereist? Dit handboek biedt u de actuele stand van zaken over de verificatie van schuldvorderingen per 2020.

Bestuur en beheer na faillietverklaring
€ 133,03
€ 145,00 incl.btw
Boek

Wat mag een curator doen? Welke beleidsvrijheid heeft de curator bij beheer en vereffening van de boedel? Wie controleert hem? De titel geeft uitvoerig antwoord op deze kernvragen. De uitgave bevat recente rechterlijke uitspraken en actuele literatuur, die iedere gespecialiseerde jurist in het insolventierecht zou moeten kennen.

Gevolgen van faillietverklaring (2)
€ 114,68
€ 125,00 incl.btw
Boek

Dit deel in de serie Wessels Insolventierecht behandelt de eerste groep aan gevolgen die aan de faillietverklaring verbonden zijn. De publicatie bevat een commentaar op art. 42-60 Faillissementswet en behandelt uiteenlopende vraagstukken die hiermee samenhangen. U vindt de meest recente literatuur en rechtspraak bijgewerkt tot medio maart 2019.

Tekst & Commentaar Insolventierecht
€ 209,17
€ 228,00 incl.btw
Boek

Kort, helder en toegankelijk commentaar op de belangrijkste regelingen uit het insolventierecht. Deze elfde druk is op vele vlakken herzien naar de stand van de wetgeving op 1 januari 2019. Een must-have voor elke jurist op het vlak van het insolventierecht!

Faillietverklaring
€ 120,18
€ 131,00 incl.btw
Boek

Wanneer is er sprake van faillissement? Wie kan failliet worden verklaard? Wie kan faillissement aanvragen? Welke procedureregels gelden en welke rechtsmiddelen kunnen tegen faillietverklaring worden ingezet? Deze uitgave beschrijft en becommentarieert de fundamenten van de faillietverklaring. Literatuur, rechtspraak en wetgeving zijn bijgewerkt tot 30 juni 2018.

Specialisme

Insolventierecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.