Naar content

mr. Benno Verburgt

advocaat, Lemstra Van der Korst NV
Specialisme

Ondernemingsrecht (corporate litigation); advies en procedures inzake financieringsgerelateerde en faillissementsrechtelijke kwesties

Auteur in het kort

Ondernemingsrechtelijke advisering en geschilbeslechting (corporate litigation) aan zowel de offensieve als de defensieve kant. Hiertoe behoren het procederen in enquêtezaken bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam en het bijstaan van cliënten in uiteenlopende commerciële en handelsgeschillen bij zowel de civiele rechter als in arbitrage. Daarnaast behandel ik faillissementsrechtelijke en financieringsgerelateerde vraagstukken/procedures.

Overige uitgaven
De stand van wraken; over wraking van rechters in het ondernemingsrecht, in: Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk, 2013/7; Uitkeringen aan aandeelhouders bij de Flex BV (co-auteur mr. dr. P.J. van der Korst) in: Fiscaal tijdschrift Vermogen, februari 2012; Oneigenlijk separatisme: de bankgarantie als quasi voorrangsrecht (co-auteur) mr. dr. P.S. Bakker, in: Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk 2011/6
Specialisme

Ondernemingsrecht (corporate litigation); advies en procedures inzake financieringsgerelateerde en faillissementsrechtelijke kwesties

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.