Naar content

mr. dr. Bas van der Leij

Wetenschappelijk medewerker, WODC
Research Fellow, Intervict Tilburg University
Specialisme

straf(proces)recht, beklagrecht (art. 12 Sv), mensenrechten, privacyrecht, databeschermingsrecht, onderwijsrecht, procedurele rechtvaardigheid, herstelrecht

Auteur in het kort
Specialisme

straf(proces)recht, beklagrecht (art. 12 Sv), mensenrechten, privacyrecht, databeschermingsrecht, onderwijsrecht, procedurele rechtvaardigheid, herstelrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.