Naar content

mr. dr. Bas van Zelst

Advocaat, Van Doorne N.V.
Specialisme

Geschilbeslechting, in het bijzonder arbitrage.

Contact
Auteur in het kort

Bas van Zelst richt zich met name op nationale en internationale commerciele arbitrage en daarmee verbandhoudende (kort geding) procedures. Hij heeft bijzondere expertise in het adviseren over en het voeren van procedures over distributie overeenkomsten en een bijzondere interesse in (grensoverschrijdende) beslag- en tenuitvoerleggingsprocedures. Bas was in het verleden betrokken bij (advisering over) arbitrage procedures onder de ICC, NAI, LCIA UNCITRAL en DIS arbitrageregels.

Specialisme

Geschilbeslechting, in het bijzonder arbitrage.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.