Naar content

prof. mr. Bas Steins Bisschop

Professor, Nyenrode Business Universiteit, University of Maastricht, Steins Bisschop & Schepel
Specialisme

Ondernemingsrecht in het algemeen en vennootschapsrechtelijke aspecten in het bijzonder. Organisatie en reorganisatie van ondernemingen. Transacties, waaronder fusies en overnames, joint ventures en financiering. Ondernemingsrechtelijke geschillen en procedures, waaronder enquêteprocedures voor de OK van het Gerechtshof Amsterdam. Board Room Advice. Bijzondere expertise, academisch en in de advocatenpraktijk, op het gebied van beurstransacties, vijandige overnames en corporate governance.

Contact
Auteur in het kort
Overige uitgaven
Gorillas, markets and the search for economic values-Rethinking Lehman Brothers and the Global Financial Crises. A Nyenrode Perspective, Bob Hoogenboom, Marcel Pheijffer, Edgar Karssing (Editors), Van Gorcum 2013 ISBN 9789023251118 B.T.M. Steins Bisschop Chapter: Legal Strategies appeared ineffective when we needed them. Revisiting the norm of integrity. J.J.A Hamers, M. Olaerts & B.T.M. Steins Bisschop (Eds.), Tien Tinten Schwarz. Bundel bij gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van Prof. Mr. C.A. Schwarz Hoogleraar handels- en Ondernemingsrecht Maastricht University, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2012.
Bedrijfsovername
€ 67,89
€ 74,00 incl.btw
Boek

In dit praktijkboek wordt vooral de juridische kant van een fusie of een overname belicht. Kernitems zijn: onderhandelingsfase, Letter of Intent, due diligence en de rol die garanties spelen in het gehele overname - of fusieproces.

Specialisme

Ondernemingsrecht in het algemeen en vennootschapsrechtelijke aspecten in het bijzonder. Organisatie en reorganisatie van ondernemingen. Transacties, waaronder fusies en overnames, joint ventures en financiering. Ondernemingsrechtelijke geschillen en procedures, waaronder enquêteprocedures voor de OK van het Gerechtshof Amsterdam. Board Room Advice. Bijzondere expertise, academisch en in de advocatenpraktijk, op het gebied van beurstransacties, vijandige overnames en corporate governance.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.