Naar content

prof. mr. Barbara Reinhartz

hoogleraar personen- en familierecht, in het bijzonder het familievermogensrecht, UvA
Specialisme

Huwelijksvermogensrecht Erfrecht Familierecht

Auteur in het kort

Begonnen als medewerker in Leiden bij privaatrecht, later internationaal privaatrecht en notarieel recht, ben ik sinds 2002 hoogleraar aan de UvA in Amsterdam; eerst met de leeropdracht notarieel recht; sinds oktober 2017 met de leeropdracht personen- en familierecht, in het bijzonder familievermogensrecht.

Specialisme

Huwelijksvermogensrecht Erfrecht Familierecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.