Naar content

Prof. mr. A.S. Hartkamp

Hoogleraar Europees privaatrecht, Radboud Universiteit
Specialisme

Nederlands vermogensrecht; interactie tussen Europees recht en nationaal privaatrecht,

Auteur in het kort

Sinds 2006 ben ik hoogleraar Europees privaatrecht aan de Radboud Universiteit.Daarvóór was ik advocaat-generaal (1986-2001) en procureur-generaal (2001-2006) bij de Hoge Raad der Nederlanden.Van 1974 tot 1989 werkte ik op het Ministerie van Justitie, als medewerker van de regeringscommissaris W. Snijders, aan de totstandkoming van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, ingevoerd in 1992.Naast de wetgeving en de Hoge Raad was ik deeltijd-hoogleraar in Utrecht (1991-1999) en Amsterdam (1999-2006).

Aard en opzet van het vermogensrecht
€ 42,45
€ 45,00 incl.btw
Boek

Werkt u als jurist in het privaatrecht? Dit is de enige uitgave waarin u de hoofdkenmerken van het Burgerlijk Wetboek vindt die belangrijk zijn voor ons vermogensrecht. Recente ontwikkelingen in rechtspraak, wetgeving en literatuur (mede onder invloed van het EU-recht) zijn hierbij uiteraard verwerkt.

Asser 6 Verbintenissenrecht - Studenteneditie 2016
€ 77,83
€ 82,50 incl.btw
Boek

Deze speciale studenteneditie is samengesteld uit tekstgedeelten afkomstig van Asser 6-II, Asser 6-III en Asser 6-IV.

Asser 6-IV De verbintenis uit de wet
€ 117,45
€ 124,50 incl.btw
Boek

Dit Asser-deel behandelt de verbintenis uit de wet. Aan de orde komen de onrechtmatige daad, de zaakwaarneming, de onverschuldigde betaling en de ongerechtvaardigde verrijking.

Asser 6-III Algemeen overeenkomstenrecht
€ 150,00
€ 159,00 incl.btw
Boek

In deze veertiende druk zijn de sinds de vorige druk verschenen rechtspraak (waaronder ruim vijftig nieuwe arresten van de Hoge Raad) en literatuur op de gebruikelijke wijze verwerkt. Sinds de dertiende druk besteedt dit Asser-deel meer aandacht aan Europees recht en rechtsvergelijking.

Asser 3-I Europees recht en Nederlands vermogensrecht - Studenteneditie
€ 44,34
€ 47,00 incl.btw
Boek

Dit Asser-deel biedt een beknopte inleiding in het Europese recht, voor zover de kennis daarvan voor de beoefening van het privaatrecht van wezenlijk belang is. Dit betreft de studenteneditie.

De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht
€ 137,74
€ 146,00 incl.btw
Boek

Deze bundel over de verhouding tussen Europees recht en nationaal privaatrecht beoogt de praktijkjurist inzicht te geven in de invloed van het Europese recht op het Nederlandse burgerlijk recht. Het belangrijkste doel van de bundel is dan ook om de kennis van die juristen die thuis zijn in het nationale vermogensrecht te completeren met de Europeesrechtelijke aspecten daarvan. Aldus wordt de Europeesrechtelijke dimensie van geldend Nederlands privaatrecht in kaart gebracht.

Specialisme

Nederlands vermogensrecht; interactie tussen Europees recht en nationaal privaatrecht,

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.