Naar content

Prof. mr. A.S. Hartkamp

Hoogleraar Europees privaatrecht, Radboud Universiteit
Specialisme

Nederlands vermogensrecht; interactie tussen Europees recht en nationaal privaatrecht,

Auteur in het kort

Sinds 2006 ben ik hoogleraar Europees privaatrecht aan de Radboud Universiteit.Daarvóór was ik advocaat-generaal (1986-2001) en procureur-generaal (2001-2006) bij de Hoge Raad der Nederlanden.Van 1974 tot 1989 werkte ik op het Ministerie van Justitie, als medewerker van de regeringscommissaris W. Snijders, aan de totstandkoming van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, ingevoerd in 1992.Naast de wetgeving en de Hoge Raad was ik deeltijd-hoogleraar in Utrecht (1991-1999) en Amsterdam (1999-2006).

Specialisme

Nederlands vermogensrecht; interactie tussen Europees recht en nationaal privaatrecht,

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.