Naar content

prof. mr. dr. Arjen Schep

Wetenschappelijk onderzoeker, Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Law, ESBL
Specialisme

Fiscaal jurist, specialist heffingen van lokale overheden, waardering van onroerende zaken (Wet WOZ) en milieuheffingen

Auteur in het kort

Arjen Schep is wetenschappelijk onderzoeker bij het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL). Daarnaast is hij rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam en als auteur/redacteur verbonden aan een drietal uitgaven van Kluwer: Vakstudie-Nieuws, Belastingblad en de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie (Deel LBM).

Overige uitgaven
Naar evenwichtig bijzonder kostenverhaal door gemeenten. Bekostiging van voorzieningen met baatbelasting, grondexploitatiebijdrage, ondernemersfondsen en BIZ-bijdrage, (diss.), Delft: Eburon 2012. ISBN 978 90 5972 632 1
Specialisme

Fiscaal jurist, specialist heffingen van lokale overheden, waardering van onroerende zaken (Wet WOZ) en milieuheffingen

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.