Naar content

mr. Anneke Bolt

advocaat, Nysingh advocaten-notarissen in Arnhem
Specialisme

aansprakelijkheidsrecht

Auteur in het kort

Anneke Bolt is als advocaat verbonden aan Nysingh advocaten - notarissen in Arnhem.

Overige uitgaven
Samen met Jaap Spier heeft Anneke in 1996 het preadvies voor de NJV over de uitdijende reikwijdte van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad geschreven.
Groene Serie Schadevergoeding
€ 446,00
€ 486,14 incl.btw
Online naslagwerk

Een artikelsgewijze toelichting op afdeling 6.1.10. 'De gevolgen van het niet nakomen van verbintenissen'. Behandelt alle aspecten omtrent schadevergoeding met vermelding van literatuur en rechtspraak, waardoor een zo volledig mogelijk overzicht geboden wordt van dit voor de praktijk zo belangrijke rechtsgebied.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

aansprakelijkheidsrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.