Naar content

mr. Angela Evers

Advocaat, Van Iersel Luchtman N.V.
Specialisme

Specialist Insolventie & Herstructurering en Ondernemings- & Vennootschapsrecht. Op het terrein v/h ondernemingsrecht houd ik mij hoofdzakelijk bezig met het opstellen van allerlei overeenkomsten en het adviseren / procederen over uiteenlopende civielrechtelijke aangelegenheden. Op het vlak v/h insolventierecht sta ik bestuurders bij in verband met o.a. bestuurdersaansprakelijkheidkwesties en paulianeuze handelingen. Voorts adviseer ik ondernemingen die in financieel zwaar weer verkeren.

Auteur in het kort

- Gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, master Privaatrecht en master Recht & Onderneming;
- ERASMUS semester aan University of East-London;
- Sinds eind 2009 actief in de advocatuur, aanvankelijk in de Randstad, thans in Brabant;
- Specialisaties: Ondernemingsrecht & Insolventierecht;
- Volgt momenteel de postacademische opleiding Vennootschaps- & Ondernemingsrecht (Grotius);
- Auteur van Kluwer SmartNewz Insolventierecht & Ondernemingsrecht.

Overige uitgaven
* Geen ongeoorloofde dividenduitkering volgens artikel 2:216 BW (Wet Flex-BV), JutD 2015/0074, Euroforum Uitgeverij B.V.; * Nut en noodzaak van het BKR in de praktijk: een overzicht in vogelvlucht, Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk, FIP 2014-1, SDU Uitgevers; * Webinar Actualiteiten Ondernemingsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk (AvdR), 12 juni 2013; * Ontbinding en bestuurdersaansprakelijkheid bij turbo-liquidatie, Jutd 2012/04, Euroforum Uitgeverij B.V.; * Slim contracteren ter uitsluiting van aansprakelijkheid; effectief contracteren en algemene voorwaarden in de sportbranche | Aansprakelijkheid van exploitanten van sportaccommodaties (deel 2), SportknowhowXL - Informatieplatform Zakelijke Sportmarkt, 19 oktober 2010; * Aansprakelijkheid van exploitanten van sportaccommodaties (deel 1), SportknowhowXL - Informatieplatform Zakelijke Sportmarkt, 12 oktober 2010.
Specialisme

Specialist Insolventie & Herstructurering en Ondernemings- & Vennootschapsrecht. Op het terrein v/h ondernemingsrecht houd ik mij hoofdzakelijk bezig met het opstellen van allerlei overeenkomsten en het adviseren / procederen over uiteenlopende civielrechtelijke aangelegenheden. Op het vlak v/h insolventierecht sta ik bestuurders bij in verband met o.a. bestuurdersaansprakelijkheidkwesties en paulianeuze handelingen. Voorts adviseer ik ondernemingen die in financieel zwaar weer verkeren.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.