Naar content

prof. mr. Alfred Hammerstein

Mr, Geen
Specialisme

Ik ben als rechter werkzaam geweest op een breed terrein van het civiele recht en de laatste ook op het gebied van het bestuursrecht. Als bijzondere aandachtsvelden noem ik het burgerlijk procesrecht, het ondernemingsrecht en het contractenrecht. Als AG heb ik conclusies genomen op het gebied van het IE recht, arbeidsrecht en aansprakelijkheid.

Auteur in het kort

Van 1971 tot 1977 heb ik gewerkt aan de juridische faculteit te Nijmegen. Daarna ben ik werkzaam geweest in de rechtspraak.

Overige uitgaven
Diverse bijdragen in TCR en feestbundels.
Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering
€ 350,46
€ 382,00 incl.btw
Boek

Deze uitgave is dé bron voor elke jurist die actief is in het burgerlijk procesrecht. Deze negende druk bewijst wederom grote meerwaarde ten opzichte van alle andere publicaties op dit terrein doordat de ingewikkelde wetgevingsprocessen duidelijk worden via de bekende korte, heldere commentaren. Nu met een jaar lang gratis toegang tot de WebApp.

Asser Procesrecht 4 Hoger Beroep
€ 82,57
€ 90,00 incl.btw
Boek

Hoger beroep is een complex leerstuk in het procesrecht. Deze uitgave schept orde in de uiteenlopende kwesties die hierbinnen voorkomen. Van de basisfundamenten – zoals de appellabiliteit, de verschillende partijen in hoger beroep en de appeldagvaarding – tot specifieke onderwerpen als memorie van antwoord, niet-ontvankelijkheden en het incidentele hoger beroep.

De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken
€ 41,28
€ 45,00 incl.btw
Boek

In deze uitgave vindt u een beschrijving van de grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep. Het behandelt de devolutieve werking van het hoger beroep en het grievenstelsel - praktisch én op basis van actuele gegevens. Dat maakt deze uitgave nuttig voor het dagelijkse werk van zowel advocaten als rechters.

Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering
€ 1.025,00
€ 1.117,25 incl.btw
Online naslagwerk

Dit commentaar bevat de teksten van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van verscheidene voor Nederland in werking getreden verdragen en EG-verordeningen op het gebied van het burgerlijk procesrecht, met de belangrijkste bij het wetboek en de verdragen en EG-verordeningen behorende uitvoeringsbepalingen.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Ik ben als rechter werkzaam geweest op een breed terrein van het civiele recht en de laatste ook op het gebied van het bestuursrecht. Als bijzondere aandachtsvelden noem ik het burgerlijk procesrecht, het ondernemingsrecht en het contractenrecht. Als AG heb ik conclusies genomen op het gebied van het IE recht, arbeidsrecht en aansprakelijkheid.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.