Naar content

prof. mr. Alex Geert Castermans

Prof. mr., Universiteit Leiden
Specialisme

contractenrecht aansprakelijkheidsrecht cassatie corporate social responsibility

Auteur in het kort

Alex Geert Castermans is hoogleraar Burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor privaatrecht. In 1992 promoveerde hij op: De mededelingsplicht in de onderhandelingsfase. In 1992 werd hij advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag, in 2004 voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling. In 2008 sprak hij zijn oratie ui6: De burger in het burgerlijk recht. Hij was vice decaan (onderzoeksdirecteur) van 2011-2014.

Specialisme

contractenrecht aansprakelijkheidsrecht cassatie corporate social responsibility

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.