Naar content

mr. Alex Sas

Beleidsadviseur, Slachtofferhulp Nederland
Specialisme

Het slachtoffer in het strafproces; Strafrecht; Personenschade; Smartengeld; Grondrechten.

Auteur in het kort
Overige uitgaven
Strafrecht voor civilisten: de verbetering van de mogelijkheid om schade via het strafrecht te verhalen, in: Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2010, 3, p. 80 - 87. Strafrecht voor civilisten deel II: over de gewijzigde Wet schadefonds geweldsmisdrijven en nog enkele opmerkingen over schadeverhaal via het strafproces, in: Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2012, 2, p. 45 - 60. Annotatie bij: Rb. Utrecht 21 december 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BY7099, Letsel&Schade 2013, 2, p. 21 - 26 (Carnavalsmoord). Smartengeld voor slachtoffers van strafbare feiten: drie wegen, in: F.T. Oldenhuis en H. Vorsselman (red.), De waarde van smartengeld, Den Haag: Boom 2013, p. 91 - 112. Privacybescherming van het (letselschade)slachtoffer in het strafproces, in: Verkeersrecht 2014, afl. 4, p. 130 - 138.
Handboek Personenschade
€ 619,00
€ 674,71 incl.btw
Online naslagwerk

Het Handboek Personenschade is sinds jaar en dag hét naslagwerk op het gebied van personenschade. Het handboek is van hoog juridisch niveau, maar kent een praktische insteek.

Specialisme

Het slachtoffer in het strafproces; Strafrecht; Personenschade; Smartengeld; Grondrechten.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.