Naar content

dr. Albert Bomer

Hoogleraar indirecte belastingen, Vrije Universiteit Amsterdam
Specialisme

Onderwijs en onderzoek op het terrein van de BTW, Indirect Tax Assurance en Tax & Technology.

Auteur in het kort

Vanaf 1 april 2017 hoogleraar indirecte belastingen aan de Vrije universiteit Amsterdam. Tevens verbonden aan de Universiteit Tilburg. Daarnaast werkzaam als landelijk vaktechnisch coördinator omzetbelasting bij de Directie Vaktechniek van de Belastingdienst.

Unierechtelijke beginselen en BTW
€ 71,23
€ 75,50 incl.btw
Boek

Het Hof van Justitie EU, en wellicht in iets mindere mate de nationale belastingrechter, neemt vrijwel geen beslissing zonder de algemene rechtsbeginselen te hanteren als maatgevend criterium.

De doorwerking van algemene rechtsbeginselen in de BTW
€ 85,95
€ 104,00 incl.btw
e-Book

Dit onderzoek besteedt aandacht aan de toepassing van het gelijkheids-, evenredigheids- en het rechtszekerheidsbeginsel in de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU op het terrein van de BTW.

Vakstudie 06 - Omzetbelasting
€ 1.882,40
€ 2.277,70 incl.btw
Online naslagwerk

De Vakstudie Omzetbelasting biedt u het meest uitgebreide artikelsgewijs commentaar. Compleet en toegankelijk.

Deze module vindt u ook in de Collectie Belastingadvies. Vraag hier uw gratis en vrijblijvende proefabonnement aan.

Specialisme

Onderwijs en onderzoek op het terrein van de BTW, Indirect Tax Assurance en Tax & Technology.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.