Naar content

mr. Alain Krijnen

Plv. hoofd afdeling Inrichting Openbaar Bestuur, Ministerie van BZK
Specialisme

- positie en aanstellingswijze burgemeester, CdK als rijksorgaan - Gemeentewet/Provinciewet algemeen, dualisering - Hoofdstuk 7 van de Grondwet - Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba - Wet op de lijkbezorging - Zondagswet - staatsrechtelijke positie Koning, verhouding regering - parlement - kiesrecht, verkiezingen en referenda

Auteur in het kort

Na mijn studie staats- en bestuursrecht aan de VU ben ik in dienst gekomen van het ministerie van BZK, waar ik me met verschillende dossiers heb beziggehouden op het snijvlak van beleid en wetgeving, met als specialisatie de inrichting van het openbaar bestuur. Daarnaast ben ik specifiek deskundig tav de staatsrechtelijke positie van de Koning, waarover ik in 2005 met Ben Vermeulen e.a. een boekje heb uitgebracht, De Koning in het Nederlandse staatsrecht.

Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet
€ 197,25
€ 215,00 incl.btw
Boek

In deze titel vindt u bondig commentaar en direct toepasbare uitleg bij de Gemeentewet, Provinciewet én de Wet gemeenschappelijke regelingen. Voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met gemeenten, provincies en waterschappen. Deze geheel bijgewerkte editie weerspiegelt de stand van 1 april 2019.

Specialisme

- positie en aanstellingswijze burgemeester, CdK als rijksorgaan - Gemeentewet/Provinciewet algemeen, dualisering - Hoofdstuk 7 van de Grondwet - Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba - Wet op de lijkbezorging - Zondagswet - staatsrechtelijke positie Koning, verhouding regering - parlement - kiesrecht, verkiezingen en referenda

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.