Naar content

mr. Aike Kamphuis

Advocaat omgevingsrecht, partner AIM Advocaten, AIM Advocaten
Specialisme

Als vastgoed advocaat ben ik gespecialiseerd in het omgevingsrecht, milieurecht en (ruimtelijk) bestuursrecht. Mijn praktijk omvat het adviseren en procederen over: - Bestemmingsplanprocedures. - Nieuwbouw vastgoedprojecten. - Herontwikkelingen en herbestemmingen van bestaand vastgoed. - Retailprojecten. - Milieukwesties, waaronder bodemverontreiniging en asbest. - Vergunningen, ontheffingen en meldingen. - Toezicht en handhaving door de overheid. - Schadevergoedingen en onteigeningen

Auteur in het kort

Sinds mei 2015 heb ik samen met Imke van Loon AIM Advocaten opgericht. AIM Advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in vastgoedrecht. Voorheen was ik als partner verbonden aan Lexence, waar ik in totaal 11 jaar heb gewerkt. Daarvoor werkte ik bij de Rechtbank Den Haag en de Rechtbank Amsterdam. Ik studeerde Nederlands recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en volgde de postacademische specialisatie Ruimtelijk Ordenings- en Milieurecht aan de VMA/Grotius Academie.

Rechtspraak Vastgoedrecht (RVR)
€ 491,00
€ 535,19 incl.btw
Online naslagwerk

RVR online biedt u een hoogwaardige selectie uitspraken op het gebied van het civiele vastgoedrecht, ruimtelijke ordening, grondbeleid en relevante fiscaalrechtelijke onderwerpen. Deze zijn alle afkomstig van de Hoge Raad, gerechtshoven, rechtbanken en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Elfmaal per jaar wordt een nieuwe selectie uitspraken online toegevoegd.

Specialisme

Als vastgoed advocaat ben ik gespecialiseerd in het omgevingsrecht, milieurecht en (ruimtelijk) bestuursrecht. Mijn praktijk omvat het adviseren en procederen over: - Bestemmingsplanprocedures. - Nieuwbouw vastgoedprojecten. - Herontwikkelingen en herbestemmingen van bestaand vastgoed. - Retailprojecten. - Milieukwesties, waaronder bodemverontreiniging en asbest. - Vergunningen, ontheffingen en meldingen. - Toezicht en handhaving door de overheid. - Schadevergoedingen en onteigeningen

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.