editie 2017

Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht

Wet en praktijk in het licht van internationale en Europese kinder- en mensenrechten
mr. drs. Y.N. van den Brink
Verschenen 25 januari 2018  •  Druk 1  •  ISBN 9789013146837  •  Pagina's 800
In hoeverre neemt de voorlopige hechtenispraktijk in het Nederlandse jeugdstrafrecht de rechten van minderjarige verdachten in ogenschouw? Een vraag die de gemoederen al enige tijd bezighoudt. Deze uitgave biedt een grondige analyse op de voorlopige hechtenispraktijk in het licht van het kinder- en mensenrechtelijke verbod op onrechtmatige en willekeurige vrijheidsbeneming.
Boek
69,00 incl. 9% btw
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau. Op zondag en maandag geen levering.
  • Gratis verzending

  • Bestellen op rekening

  • Officiële webshop Wolters Kluwer

Samenvatting

Samenvatting
De afgelopen jaren zijn er door verschillende instanties, waaronder het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties, zorgen geuit over de toepassing van voorlopige hechtenis van minderjarige verdachten in Nederland.

Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht onderzoekt en analyseert de functie, de juridische inbedding en de toepassingspraktijk van de voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht. Dit alles in het licht van het kinder- en mensenrechtelijke verbod op onrechtmatige en willekeurige vrijheidsbeneming.

Voorlopige hechtenis van jeugdigen

Een minderjarige verdachte wordt in voorlopige hechtenis genomen. Hoe gaat dat in zijn werk? En in hoeverre worden daarbij de fundamentele kinder- en mensenrechten in ogenschouw genomen?

Deze uitgave onderzoekt op unieke wijze het antwoord op deze complexe vragen. Het is de vrucht van tal van observaties bij verschillende rechtbanken, aangevuld met interviews met rechters, officieren van justitie, advocaten en professionals van de Raad voor de Kinderbescherming, jeugdreclassering en justitiële jeugdinrichtingen. Voor het eerst wordt een goed beeld geschetst van de positie die voorlopige hechtenis inneemt in het jeugdstrafrecht.

Naast waardevolle inzichten, levert de uitgave concrete aanbevelingen voor wetgevers, beleidsmakers, de rechterlijke macht en andere betrokkenen in de rechtspraktijk. Deze aanbevelingen bieden een kompas voor een toekomstbestendige hervorming van het jeugdstrafrecht; een koers die meer recht doet aan de belangen van minderjarigen en de samenleving an sich.

Professionals in jeugdstrafrecht
Deze titel mag beslist niet op de plank ontbreken van rechters en officieren van justitie die beslissingen nemen over de voorlopige hechtenis in jeugdstrafzaken.

In bredere zin spreekt de inhoud alle professionals aan die zich beroepsmatig bezighouden met de voorlopige hechtenis van minderjarige verdachten in het kader van wetgeving, beleid of praktijk. Tot slot halen ook wetenschappers, docenten en studenten met interesse in (jeugd)strafrecht, (jeugd)criminologie en/of kinder- en mensenrechten profijt uit deze uitgave.

Auteurs/redactie

Auteurs/redactie
Auteur

Specificaties

Specificaties
Verschenen
25 januari 2018
Editie
2017
Druk
1
ISBN
9789013146837
Verschijningsvorm
Boek
Pagina's
800
Afmetingen
15,8 x 24,0 cm
Kleur
Zwart/Wit
Verschenen
25 januari 2018
Editie
2017
Druk
1
ISBN
9789013146837
Verschijningsvorm
Boek
Pagina's
800
Afmetingen
15,8 x 24,0 cm
Kleur
Zwart/Wit
 15,8 CM 
  24,0 CM 

Meijers-reeks

Meijers-reeks
In de Meijers-reeks verschijnen onder andere facultaire proefschriften, maar ook boeken naar aanleiding van congressen en symposia. De reeks valt onder verantwoordelijkheid van het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Gerelateerde producten

Terug naar boven