Stelplicht & Bewijslast (S&B)

Stelplicht & Bewijslast (S&B)

Stelplicht & Bewijslast (S&B)
Kies uw producttype:
€ 160,74
€ 80,37
€ 97,25 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Online
  • Altijd en overal toegang
  • Slim zoeken, filteren en bladeren
  • Documenten downloaden, e-mailen en printen

Wilt u winnen of verliezen? Uw parate kennis van stelplicht en bewijslast maakt in elke procedure – en bij de advisering over contracten – het verschil. De online versie van Stelplicht & Bewijslast ondersteunt u hierbij.

Stelplicht & Bewijslast online bevat artikelsgewijs commentaar op de belangrijkste artikelen en beantwoordt al uw vragen over stelplicht en bewijslast. Een civiele procedure, uitspraak of advies vraagt om voldoende kennis van de regels over stelplicht en bewijslast. Het is in de praktijk echter niet eenvoudig om de algemene regels over stelplicht en bewijslast in een concreet geval toe te passen. Ervaringsdeskundigen bespreken in deze uitgave voor het eerst de stelplicht en de bewijslast per artikel van het BW. 

Antwoord op uw vragen
De uitgave is – zowel online als in het boek – opgezet als een artikelsgewijs commentaar op ruim 150 belangrijke artikelen uit de boeken 3, 5, 6 en 7 BW. Bij alle artikelen is geanalyseerd welke vragen van stelplicht en bewijslast zich in welke gevallen kunnen voordoen. De auteurs geven beredeneerde voorstellen voor de beantwoording van de gesignaleerde vraagpunten. Uiteraard wordt in de eerste plaats de relevante rechtspraak van de Hoge Raad en belangrijke literatuur besproken. Dit commentaar is bijzonder compleet en ook zeer overzichtelijk door de artikelsgewijze opzet.

Belangrijk voor rechtspraak, advocatuur én rechtswetenschap
Deze uitgave is essentieel bij de voorbereiding van iedere civiele procedure. Werkt u in de rechtspraak of advocatuur? Dan kunt u hier in de praktijk van het civiele proces een geweldig voordeel mee doen. Maar ook buiten de procespraktijk is deze online uitgave een waardevolle gids. Bijvoorbeeld bij het opstellen van contracten, om te anticiperen op de stelplicht en de bewijslast. Iedere jurist vindt hier het antwoord op zijn of haar vraag over stelplicht en bewijslast! De uitgebreide inleiding doet welhaast dienst als een verkorte cursus stelplicht en bewijslast.

Navigeren binnen S&B online
U gaat naar Stelplicht & Bewijslast online via de online informatieportal Navigator. Hier kunt u gericht en snel zoeken met de zoekfunctionaliteit, of u maakt gebruik van de getoonde inhoudsopgave. Die toont u de uitsplitsing naar de inleiding en de Boeken 3 tot en met 7 BW, met de bijbehorende relevante artikelen. U kunt direct doorklikken naar wetsvoorstellen, wet- en regelgeving, commentaar, jurisprudentie en vakliteratuur. Belangrijke documenten labelt u, zodat u ze bij een volgende online sessie gemakkelijk kunt opvragen.  

Nu 50% korting en het boek gratis
Stelplicht & Bewijslast is verkrijgbaar als losse online titel, binnen Navigator Collectie Burgerlijk procesrecht en ook als boek. Neem nu een abonnement op deze losse online uitgave en ontvang 50% korting. De 2017-editie van het boek ontvangt u bovendien gratis erbij. Als u het online naslagwerk en het boek in uw winkelmand legt, ziet u dat de korting wordt verrekend.

Stelplicht & Bewijslast bevat op dit moment commentaren op een aantal van de belangrijkste bepalingen van vermogensrecht. De redactie streeft ernaar uiteindelijk ongeveer tweehonderd wetsartikelen te becommentariëren. Omdat op dit moment nog niet alle commentaren beschikbaar zijn, krijgt u nu een introductiekorting van 50% op een online abonnement op Stelplicht & Bewijslast. De korting vervalt op het moment dat de online uitgave minimaal 180 becommentarieerde wetsartikelen bevat.

Meer lezen Verberg
Kies uw producttype:
€ 160,74
€ 80,37
€ 97,25 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Online
  • Altijd en overal toegang
  • Slim zoeken, filteren en bladeren
  • Documenten downloaden, e-mailen en printen
Terug naar boven