Module Vastgoed en Wonen

Module Vastgoed en Wonen

mr. R. van Ekeren
mr. drs. T. Kamps
dr. H.C.I. Rietman
mr. J. Bisschop
ir. M. van den Broeke
ing. J.L. Bunschoten
J.S. Dirks LL.M.
ir. A.J. van Dorp
P. de Jong
mr. A.M. Kloosterman
G. Megchelsen
mr. M. Nijensteen
mr. H.J. Rossel
mr. J.L.L.S.M. Verbunt
J.O. van der Vlist
mr. G.M. Volkerink
mr. M. Witkam
mr. S.F. Wolff
Module Vastgoed en Wonen
In deze uitgebreide module vindt u de gespecialiseerde informatie rondom vastgoed en wonen. Alle onderwerpen uit uw dagelijkse praktijk komen aan bod, van aanneming tot volkshuisvestiging. Met direct bruikbare juridische én praktische informatie, zoals meer dan 2.500 rechterlijke uitspraken, commentaren op vele wetten en besluiten en handzame modellen.

Module Vastgoed en Wonen is een onderdeel van de Collectie Omgevingswet.
Online
2.247,58 incl. 9% btw
Prijs per gebruiker per jaar
 • Altijd en overal toegang

 • Slim zoeken, filteren en bladeren

 • Bestellen en meteen aan de slag

Samenvatting

Samenvatting

De module Vastgoed en Wonen is verdeeld in twee onderdelen, ‘Vastgoed’ en ‘Wonen’.

Vastgoed
In ‘Vastgoed’ vindt u de onderwerpen: aanneming, aansprakelijkheid, gebiedsontwikkeling, koop, ruimtelijke ordening, vastgoedexploitatie, vastgoedmarkt, vastgoedontwikkeling. Direct toepasbare uitleg krijgt u met de praktische toelichting en het artikelsgewijs commentaar bij:

 • Boek 7 BW
 • Leegstandswet
 • Natuurschoonwet 1928
 • Onteigeningswet
 • Wet ruimtelijke ordening
 • Wet stedelijke vernieuwing
 • Woningwet


Wonen
In  ‘Wonen’ zijn de volgende aspecten belicht: belastingen, huurbeleid en huur, subsidieregelingen en volkshuisvesting. U bent verzekerd van de juiste juridische onderbouwing van uw beslissingen, met de uitgebreide toelichting en het artikelsgewijs commentaar rondom:  

 • Huisvestingswet 2014 en Huisvestingsbesluit
 • Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
 • Wet bevordering eigen woningbezit en Besluit bevordering eigen woningbezit
 • Wet maatregelen woningmarkt
 • Wet op de huurtoeslag
 • Wet verhuurderheffing
 • Algemene wet bestuursrecht

Praktische informatie
Met deze praktijkgerichte informatie voor zowel ‘Vastgoed’ als ‘Wonen’, voert u uw werk sneller en eenvoudiger uit:  

 • ruim 2.500 rechterlijke uitspraken met heldere samenvattingen en annotaties, die u goede argumenten bieden voor uw eigen beleidsnota’s, commerciële contracten, pleitnota’s en verweerschriften
 • concrete handreikingen voor de uitoefening van uw functie, zoals voorbeeldbrieven, stappenschema’s en modellen
 • praktijkartikelen over alle aspecten van vastgoed en wonen, waardoor u op de hoogte bent van de meest actuele ontwikkelingen
 • uitgebreide verzameling praktijksituaties met vragen en antwoorden
 • informatieve teksten over meer dan 200 belangrijke begrippen

Doordat de regelgeving dagelijks wordt bijgewerkt, mist u geen enkele wijziging. Voor oudere zaken kunt u reeds vervallen wetteksten nalezen. De grote hoeveelheid relevante informatie is aan elkaar gekoppeld, waardoor u alle dwarsverbanden ontdekt en snel het document vindt dat u nodig heeft. Zo beantwoordt u eenvoudig elke complexe vraag die op u afkomt.   

Collectie Omgevingswet
Deze module Vastgoed en Wonen is een onderdeel van de Collectie Omgevingswet. Neem een proefabonnement om vrijblijvend en kosteloos kennis te maken met deze Collectie. Het proefabonnement eindigt automatisch en zonder kosten na vier weken.

Auteurs/redactie

Auteurs/redactie
Redacteur
mr. R. van Ekeren
mr. drs. T. Kamps
dr. H.C.I. Rietman
Auteur
mr. J. Bisschop
ir. M. van den Broeke
ing. J.L. Bunschoten
J.S. Dirks LL.M.
ir. A.J. van Dorp
mr. R. van Ekeren
P. de Jong
mr. drs. T. Kamps
mr. A.M. Kloosterman
G. Megchelsen
mr. M. Nijensteen
dr. H.C.I. Rietman
mr. H.J. Rossel
mr. J.L.L.S.M. Verbunt
J.O. van der Vlist
mr. G.M. Volkerink
mr. M. Witkam
mr. S.F. Wolff

Modules Leefomgeving

Modules Leefomgeving
Leefomgeving heeft betrekking op milieu, natuur en ruimte. Met de Modules Leefomgeving bent u altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen, regelgeving, commentaar en jurisprudentie in het omgevingsrecht. In de online modules vindt u snel en handig informatie over onder andere ruimtelijke ordening, aanbesteding, grondexploitatie, vastgoed, bouwen en milieu. Veel gebruikt door professionals bij gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten, provincies en waterschappen en de Rijksoverheid.

Gerelateerde producten

Navigator

Navigator
Terug naar boven