Module Handhaving Leefomgeving

H. Veenstra
mr. drs. U.A.E. Arnhold
I. Kriegsman
Drs. Ing. R.J. Naaktgeboren
J. Reijngoud
mr. drs. J. Visbeen
mr. F.C.S. Warendorf
mr. W.J. Wensink

Houdt u zich bezig met toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving? In deze module vindt u alle juridische, beleidsmatige en praktische informatie. Aan bod komen alle beleidsterreinen, handhavingsacties, dwangmiddelen en de procedures. Met de huidige en toekomstige wetgeving. Zo kunt u zich nu al voorbereiden op de komende Omgevingswet.

Deze module maakt ook onderdeel uit van de Collectie Omgevingswet. Lees er hier meer over.  

Online
929,77 incl. 9% btw
Prijs per gebruiker per jaar
 • Altijd en overal toegang

 • Slim zoeken, filteren en bladeren

 • Bestellen en meteen aan de slag

Samenvatting

Samenvatting

Door de komst van de Wabo in 2010 is het handhavingsproces integraler geworden. Deze module Handhaving Leefomgeving geeft u snel een actueel antwoord op de vele lastige vraagstukken in uw praktijk. U bent met deze praktische uitgave helemaal op de hoogte van het brede werkveld van de fysieke leefomgeving, inclusief alle aspecten van ruimtelijke ordening, bouwen en milieu.

Handhavingswetgeving
U krijgt het huidige handhavingsbeleid en de actuele ontwikkelingen. Met praktische toevoegingen voor uw praktijk zoals:

 • uitgebreide toelichting en commentaar op de ‘handhavingshoofdstukken’ uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 • diepgaand commentaar van deskundige auteurs op de handhaving van ruim 25 wetten (milieu, ruimtelijke ordening en bouwen)

De up-to-date wet- en regelgeving is ook voorzien van de parlementaire geschiedenis en officiële toelichting (Staatsblad, Kamerstukken en Staatscourant). Alle documenten zijn aan elkaar gelinkt, zodat u eenvoudig de informatie vindt die u nodig heeft.

Belangrijkste overtredingen
Met deze uitgave kunt u de praktijk aan, wat er ook gebeurt. U weet waaraan een inrichting, installatie of activiteit moet voldoen en u heeft snel zicht op de belangrijkste overtredingen in de praktijk. Deze module geeft u een praktisch toe te passen en uitgebreid overzicht van:

 • praktijkartikelen over alle aspecten van toezicht en handhaving (zoals programmatisch handhaven, proportionaliteit, gedogen, toezicht, bestuursdwang, dwangsom, bestuurlijke boete, strafbeschikking, intrekking vergunning, nalevingstoezicht, kwaliteitseisen)
 • meer dan duizend relevante uitspraken met verhelderende samenvatting of annotatie, die u argumenten en tips bieden voor uw dossiers in uw eigen uitvoeringspraktijk
 • actuele artikelen uit de tijdschriften Bouwrecht, Milieu & Recht en de Gemeentestem
  • samenvattingen van circa vijftig relevante technische normen (zoals NEN)
  • praktijksituaties in de vorm van veelgestelde vragen en heldere antwoorden
  • direct toepasbare modellen, voorbeeldbrieven en stappenschema's


Collectie Omgevingswet leren kennen
De module Handhaving Leefomgeving is onderdeel van de Collectie Omgevingswet. Maak vrijblijvend kennis via Wolterskluwer.nl/collectie-omgevingswet door een proefabonnement te nemen. Een proefabonnement stopt automatisch na vier weken en is kosteloos.

Auteurs/redactie

Auteurs/redactie
Auteur
mr. drs. U.A.E. Arnhold
I. Kriegsman
Drs. Ing. R.J. Naaktgeboren
J. Reijngoud
H. Veenstra
mr. drs. J. Visbeen
mr. F.C.S. Warendorf
mr. W.J. Wensink

Modules Leefomgeving

Modules Leefomgeving
Leefomgeving heeft betrekking op milieu, natuur en ruimte. Met de Modules Leefomgeving bent u altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen, regelgeving, commentaar en jurisprudentie in het omgevingsrecht. In de online modules vindt u snel en handig informatie over onder andere ruimtelijke ordening, aanbesteding, grondexploitatie, vastgoed, bouwen en milieu. Veel gebruikt door professionals bij gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten, provincies en waterschappen en de Rijksoverheid.

Navigator

Navigator
Terug naar boven