editie 2015-1

Handboek Internationaal Strafrecht

Internationaal en Europees strafrecht vanuit Nederlands perspectief
Verschenen 3 september 2015  •  Druk 2  •  ISBN 9789013123463  •  Pagina's 584
Deze tweede druk biedt u een overzicht van de voor Nederland belangrijkste aspecten van het internationale en Europese straf(proces)recht. Met veel aandacht voor interstatelijke samenwerking. Inclusief verwijzingen naar recente wetgeving, Kamerstukken, rechtspraak en literatuur, overzichtelijk per deelonderwerp opgenomen.
Boek
51,00 incl. 9% btw
5% studieboekenkorting
De levertijd van dit boek is circa 5 werkdagen
 • Gratis verzending

 • Bestellen op rekening

 • Officiële webshop Wolters Kluwer

Samenvatting

Samenvatting

U bent een student of jurist die in theorie of praktijk het Internationaal Strafrecht (ISR) bestudeert of beoefent? Het ISR als het specialisme op het grensgebied van straf- en strafprocesrecht, volkenrecht én Europees recht. Een brede oriëntatie is voor u noodzakelijk. In dit uitgebreide handboek vindt u alle onderwerpen die tot het ISR behoren, bezien vanuit Nederlands perspectief. Met de wijzigingen als gevolg van het Verdrag van Lissabon.

ISR onderwerpen
In het Handboek Internationaal Strafrecht vindt u de volgende onderwerpen:

 • het Nederlandse straf- en strafprocesrecht en penitentiair recht
 • de regelingen van het ISR in de nationale wetgeving, zoals:

       - Uitleveringswet (UW)
       - Overleveringswet (OLW)
       - Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS)

 • het recht van de Europese Unie
 • het volkenrecht opgenomen in de vele verdragen waarbij Nederland partij is
 • de relatie tussen het internationaal publiekrecht en nationaal recht
 • de ontwikkelingen in de Straatsburgse rechtspraak
 • het civiele (proces)recht


Interstatelijke samenwerking
Met dit handboek heeft u alle benodigde kennis over alle aspecten van het nationaal strafrecht met een internationaal karakter. Eenvoudig op te zoeken door de logische hoofdstukindeling:

 • algemeen: na de inleiding (hoofdstuk 1), treft u de behandeling aan van het Europees strafrecht (hoofdstuk 2) en de rechtsmacht van de Nederlandse strafrechter (hoofdstuk 3)
 • interstatelijke samenwerking in strafzaken: de verschillende vormen (hoofdstuk 4 tot en met 8) zijn verder uitgewerkt in de uitlevering en overlevering, justitiële en politiële rechtshulp en overdracht en overname van strafvervolging en strafexecutie. U krijgt veel informatie over de overlevering, gezien het belang voor de Nederlandse praktijk
 • internationale strafrechtspraak en de vervolging van internationale misdrijven in Nederland: u leest onder andere over de internationale straftribunalen (hoofdstuk 9)


Ontwikkelingen ISR
Hiermee bent u helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen in het Europees rechtshulpregime. Sinds het Verdrag van Lissabon vervangt de wederzijdse erkenning van vonnissen en andere rechterlijke beslissingen in de Europese Unie gaandeweg de klassieke vormen van samenwerking. Een belangrijk voorbeeld is de overlevering. Het verlenen van wederzijdse rechtshulp tussen de lidstaten van de EU bevindt zich nu in een overgangsfase.

Auteurs/redactie

Specificaties

Specificaties
Verschenen
3 september 2015
Editie
2015-1
Druk
2
ISBN
9789013123463
Verschijningsvorm
Boek
Pagina's
584
Verschenen
3 september 2015
Editie
2015-1
Druk
2
ISBN
9789013123463
Verschijningsvorm
Boek
Pagina's
584
Terug naar boven