Flexibele Arbeidsrelaties

Flexibele Arbeidsrelaties

Flexibele Arbeidsrelaties

Flexibele arbeidsrelaties is de enige online uitgave op het terrein van de flexibele arbeidsrelaties. Aan bod komen niet alleen de vertrouwde Uitzendovereenkomst en het Oproepcontract maar ook recentere contractvormen als de Payrollovereenkomst en Platformarbeid. Een must have voor iedereen die veel met deze groepen contractanten van doen heeft.

Deze uitgave maakt deel uit van Collectie Arbeidsrecht Compleet.

Online
941,76 incl. 9% btw
Prijs per gebruiker per jaar
  • Altijd en overal toegang

  • Slim zoeken, filteren en bladeren

  • Bestellen en meteen aan de slag

Samenvatting

Samenvatting

De te onderscheiden flexibele contracten worden per hoofdstuk besproken, deels volgens een vast stramien (inleiding, begripsbepaling en achtergrond) en deels op basis van voor het betreffende contract relevante thema’s. Hoofdstuk 15 vormt hierop een uitzondering. In dit hoofdstuk staat niet een contractsoort, maar een rechtsgebied (sociale zekerheid) centraal. Voor Flexibele arbeidsrelaties zijn met name de volgende onderwerpen van belang: toegang tot de werknemersverzekeringen, WW, ZW en daglonen. Deze onderwerpen worden in hoofdstuk 15 behandeld.

Behandelde contracten zijn o.a. Oproepcontract, Payrollovereenkomst en Platformarbeid.

Auteurs/redactie

Navigator

Navigator
Terug naar boven