Asser Procesrecht 2 Eerste aanleg

Asser Procesrecht 2 Eerste aanleg

Editie: editie deel 2
Verschijningsdatum: 22 september 2016
Asser Procesrecht 2 Eerste aanleg
Kies uw producttype:
E-book
€ 94,00
Boek
€ 84,50
€ 77,52
€ 84,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
 • Alle ontwikkelingen tot juli 2016 verwerkt
 • Teksten volledig aangepast aan project KEI
 • Aandacht voor civiele procesrecht van andere Europese landen
In dit Asser-deel vindt u een thematische bespreking van de civiele vorderings- en verzoekprocedure. Het boek beschrijft en becommentarieert het burgerlijk procesrecht op basis van het project KEI uiteraard met inachtneming van en verwijzing naar de actuele rechtspraak en literatuur. Een onmisbare hulp bij het voeren van een civielrechtelijke procedure!

Voert u regelmatig een procedure of verleent u daarin rechtsbijstand, bijvoorbeeld als deurwaarder, jurist bij een rechtsbijstandsverzekeraar of juridisch adviseur? Dan is Asser Procesrecht 2 Eerste aanleg een complete en actuele kennisbron voor uw procespraktijk. De volgende thema’s komen aan de orde:

 • absolute en relatieve bevoegdheid
 • partijen en derden in de civielrechtelijke procedure
 • verstek en verzet
 • het processuele debat
 • de uitspraak
 • de proceskostenveroordeling
 • het gezag van gewijsde
 • beëindiging van de procedure anders dan door een uitspraak
 • procedurele verwikkelingen
 • incidenten
 • het kort geding 

Alle informatie is bijgewerkt tot juli 2016.

Project KEI
In deze tweede druk zijn de teksten volledig aangepast aan het project KEI (programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak). Het boek is geschreven alsof het gewijzigde Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zoals dat zal luiden na de invoering van KEI, geldend recht is. Verder bevat Asser Procesrecht 2 Eerste aanleg een schat aan verdiepende informatie, schuwt de auteur het wetenschappelijke debat niet en stelt hij, waar nodig, keuzes van de wetgever ter discussie. Door de zeer uitgebreide inhoudsopgave vindt u snel de informatie die u zoekt, waarbij u veel verwijzingen aantreft naar rechtspraak en literatuur. Dit geeft een compleet beeld van het onderwerp en helpt om rechtsvragen in uw eigen procespraktijk vlot en deskundig te beantwoorden.

Vergelijking met procesrecht Europese landen
Asser Procesrecht 2 Eerste aanleg besteedt meer dan andere procesrechtelijke commentaren aandacht aan het civiele procesrecht van andere Europese landen, in het bijzonder van België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Ontwikkelingen in en oplossingen van het Nederlandse burgerlijke procesrecht worden vergeleken met buitenlandse ontwikkelingen en oplossingen.

Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
22 september 2016
Editie:
deel 2
Druk:
2
ISBN:
9789013138429
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
392
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Uitgebreide inhoudsopgave
  XVII
 2. Enige afkortingen
  XXV
 3. Lijst van verkort aangehaalde literatuur
  XXIX
 4. Hoofdstuk 1
  Inleiding
  1
  1. 1.1
   Inhoud en opzet van dit boek
   1
  2. 1.2
   ‘Interessenjurisprudenz’ in het burgerlijk procesrecht
   2
  3. 1.3
   De verwevenheid van het burgerlijk procesrecht met het burgerlijk recht
   14
 5. Hoofdstuk 2
  Algemene aspecten van de civielrechtelijke procedure in eerste aanleg
  25
  1. 2.1
   Vorderingsprocedures en verzoekprocedures
   25
  2. 2.2
   Toepasselijk recht
   31
  3. 2.3
   Absolute en relatieve bevoegdheid
   32
  4. 2.4
   Advocatenbijstand
   42
 6. Hoofdstuk 3
  De partijen in een procedure
  49
  1. 3.1
   De partijen in een procedure
   49
  2. 3.2
   Het tweepartijenstelsel
   50
              1. 3.3
               Partijwaardigheid en procedeerbevoegdheid
               55
              2. 3.4
               De procedure ten behoeve van een ander
               60
              3. 3.5
               Processuele ondeelbaarheid
               61
              4. 3.6
               De betrokkenheid van derden in de procedure
               65
              5. 3.7
               Vrijwaring
               66
              6. 3.8
               Voeging en tussenkomst door derden
               73
              7. 3.9
               Gedwongen tussenkomst
               78
              8. 3.10
               Verwijzing en voeging van zaken
               82
             1. Hoofdstuk 4
              De regelmatig verlopende vorderings- en verzoekprocedure (basisprocedure en rechterlijke aanvulling)
              89
              1. 4.1
               De vorderingsprocedure
               89
              2. 4.2
               De verzoekprocedure
               118
             2. Hoofdstuk 5
              Verstek en verzet
              123
              1. 5.1
               Verstek van de eiser
               123
              2. 5.2
               Verstek van de verweerder
               124
              3. 5.3
               Verzet
               132
             3. Hoofdstuk 6
              Het processuele debat. De rolverdeling tussen partijen en rechter
              143
              1. 6.1
               De positie van de rechter in het processuele debat
               143
              2. 6.2
               De positie van partijen in het processuele debat
               152
              3. 6.3
               Het oordeel van de rechter
               159
             4. Hoofdstuk 7
              De uitspraak
              175
              1. 7.1
               Inleiding
               175
              2. 7.2
               Het vonnis
               177
              3. 7.3
               Eindvonnis en tussenvonnis
               178
              4. 7.4
               Eindbeslissingen en tussenbeslissingen
               182
              5. 7.5
               Het deelvonnis
               185
              6. 7.6
               Uitleg, rectificatie en aanvulling van het vonnis
               187
              7. 7.7
               De beschikking
               193
              8. 7.8
               Kracht van gewijsde
               194
              9. 7.9
               Uitvoerbaarverklaring bij voorraad
               199
             5. Hoofdstuk 8
              De proceskostenveroordeling
              207
              1. 8.1
               Algemene aspecten van art. 237 Rv
               207
              2. 8.2
               Afwijkingen van art. 237 Rv
               211
              3. 8.3
               Wettelijke rente over de proceskosten
               214
              4. 8.4
               Nakosten
               215
              5. 8.5
               Proceskosten en buitengerechtelijke kosten
               217
              6. 8.6
               Proceskostenveroordelingen in meerpartijenprocedures
               219
              7. 8.7
               De proceskostenveroordeling in de verzoekprocedure
               221
             6. Hoofdstuk 9
              Het gezag van gewijsde
              223
              1. 9.1
               Inleiding
               223
              2. 9.2
               Het gezag van gewijsde mag niet ambtshalve worden toegepast
               226
              3. 9.3
               Kracht van gewijsde als voorwaarde voor gezag van gewijsde
               228
              4. 9.4
               De objectieve omvang van het gezag van gewijsde
               231
              5. 9.5
               De subjectieve omvang van het gezag van gewijsde
               237
              6. 9.6
               Het gezag van gewijsde van buitenlandse uitspraken
               238
              7. 9.7
               Het gezag van gewijsde en Europees recht
               239
              8. 9.8
               Het gezag van gewijsde van beschikkingen
               240
              9. 9.9
               Het gezag van gewijsde van uitspraken van de bestuursrechter
               242
              10. 9.10
               Geen gezag van gewijsde van tuchtrechtelijke uitspraken
               244
             7. Hoofdstuk 10
              Beºindiging van de procedure anders dan door een uitspraak
              245
              1. 10.1
               Inleiding
               245
              2. 10.2
               Doorhaling (royement)
               245
              3. 10.3
               Eenzijdige afstand van instantie
               248
              4. 10.4
               Verval van instantie
               251
              5. 10.5
               Ontslag van instantie
               255
             8. Hoofdstuk 11
              Partijverstoring van de basisprocedure
              257
              1. 11.1
               Inleiding
               257
              2. 11.2
               Wijziging van de eis
               257
              3. 11.3
               Tegenvordering en tegenverzoek
               262
              4. 11.4
               Schorsing van de procedure
               270
             9. Hoofdstuk 12
              Incidentele vorderingen
              279
              1. 12.1
               Inleiding
               279
              2. 12.2
               Een open systeem van incidenten - met risico’s
               281
              3. 12.3
               Voorlopige voorzieningen
               282
              4. 12.4
               Zekerheidstelling voor proceskosten
               285
              5. 12.5
               De incidentele vordering tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad
               288
              6. 12.6
               De vordering dat alsnog zekerheid wordt gesteld
               291
              7. 12.7
               De vordering om de executie te staken tegen het stellen van zekerheid
               293
              8. 12.8
               De vordering dat de voorwaarde voor executie wordt opgeheven of gewijzigd
               294
              9. 12.9
               De excepties van onbevoegdheid
               294
              10. 12.10
               De exceptie van beraad
               294
             10. Hoofdstuk 13
              Het kort geding
              297
              1. 13.1
               Inleiding
               297
              2. 13.2
               De aard van de procedure
               300
              3. 13.3
               Het verloop van de procedure
               303
              4. 13.4
               Het spoedeisende belang
               304
              5. 13.5
               De voorlopige voorziening
               305
              6. 13.6
               Uitvoerbaarheid bij voorraad
               310
              7. 13.7
               Geldvorderingen in kort geding
               311
              8. 13.8
               Nevenvorderingen in kort geding
               314
              9. 13.9
               De relatie tussen kort geding en bodemprocedure
               315
             11. Zakenregister
              321
             12. Wetsartikelenregister
              327
             13. Jurisprudentieregister
              337
             Meer Verberg
             Deze uitgave is onderdeel van de serie:
             Kies uw producttype:
             E-book
             € 94,00
             Boek
             € 84,50
             € 77,52
             € 84,50 incl. btw
             Prijs per stuk
             Boek
             Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
             • Bestellen op rekening
             • Gratis verzending
             • Grootste uitgever van juridische informatie
             Terug naar boven