Naar content

Streep door 30%-regeling. Neem nu slimme fiscale maatregelen

Frank Mélotte van LIMES international geeft zijn visie en tips over de mogelijke fiscale maatregelen naar aanleiding van het besluit om de 30%-regeling terug te dringen.

Het kabinet brengt de maximale looptijd van de 30%-regeling terug van acht jaar naar vijf jaar. Dat is een tegenvaller voor al die buitenlandse deskundigen die werkzaam zijn in het Nederlandse bedrijfsleven. Hebt u buitenlandse werknemers in dienst? Kom dan vóór 31 december in actie en beoordeel of u deze kabinetsmaatregel wilt en kunt compenseren.

De 30%-regeling maakt het makkelijker voor werkgevers om buitenlandse werknemers aan te nemen die over een specifieke deskundigheid beschikken. Op grond van de 30%-regeling mogen werkgevers 30% van het loon, inclusief een eventuele extra vergoeding voor extraterritoriale kosten, verstrekken als onbelaste vergoeding. De 30%-regeling is bedoeld als tegemoetkoming in de extra kosten die uw buitenlandse werknemers maken als zij in Nederland werken. Denk aan dubbele huisvestingskosten of reiskosten naar hun land van herkomst.

 

 

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

Uit een evaluatie van de Algemene Rekenkamer blijkt dat deze regeling vooral wordt toegepast bij beroepen waar het aanbod aan deskundig personeel schaars is. Daarnaast levert de 30%-regeling een bijdrage aan een aantrekkelijk en competitief vestigingsklimaat. Bovendien leidt de regeling tot een vermindering van de administratieve lasten. Een forfait is veel eenvoudiger dan het bijhouden van de tegemoetkomingen die een werkgever verstrekt aan buitenlandse werknemers ter compensatie van de extraterritoriale kosten die zij maken.


Overgangsregeling

Voor fiscalisten is het geen verrassing dat de termijn van de 30%-regeling vijf jaar wordt verkort van acht naar vijf jaar en dat het kabinet niet kiest voor een overgangsregeling. Uit de evaluatie van de Algemene Rekenkamer kwam ook naar voren dat 80% van de buitenlandse werknemers die gebruikmaakt van de 30%-regeling dit niet langer dan vijf jaar doet. Bovendien duren vergelijkbare fiscale faciliteiten in het buitenland ook maximaal vijf jaar. Ook voor het vergoeden van de werkelijke kosten van extraterritoriale vergoedingen gaat de maximum termijn van vijf jaar gelden.

Op 15 oktober 2018 is er toch een overgangsregeling aangekondigd voor de groep waarvoor de 30%-regeling anders in 2019 of 2020 zou eindigen als gevolg van de verkorting van de regeling. Dit betekent dat de verkorting voor bestaande gevallen ingaat vanaf 2021. Meer details over de overgangsmaatregel worden verwacht in de nota van wijziging die op 26 oktober 2018 wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Tegenvaller voor bedrijfsleven

Voor het bedrijfsleven is het ontbreken van een overgangsregeling een tegenvaller. Sommigen hadden hier stiekem op gehoopt. Aanvankelijk was de maximale termijn van de 30%-regeling tien jaar. In 2012 bracht het kabinet dit terug naar de huidige acht jaar. Destijds werd echter gekozen voor een overgangsregeling, waarbij bestaande gevallen werden gerespecteerd. Dit keer heeft het kabinet hier niet voor gekozen. Al eerder had de staatssecretaris van Financiën aangegeven dat overgangsrecht juridisch niet noodzakelijk is.


Toch fiscale voordelen

Als werkgever kunt u overwegen of u maatregelen wilt nemen om deze fiscale tegenvaller te compenseren. Was u van plan een bonus uit te keren in 2019? Haal de bonus naar voren. Als u een bonus uitbetaalt vóór 31 december van dit jaar, valt deze nog onder de gunstige 30%-regeling. Wijs uw werknemer ook op de voordelen van partiële buitenlandse belastingplicht.


Buitenlandse werknemers in dienst?

Wilt u meer weten over de 30%-regeling en andere fiscale aspecten die een rol spelen als u werknemers in dienst hebt die uit het buitenland komen? Hoe zit het met loonheffing en sociale zekerheid? Wat zijn de voordelen van de partiële buitenlandse belastingplicht? Download de whitepaper ‘Buitenlandse werknemers in dienst? Denk aan de fiscale voordelen!’ en doe uw voordeel met tips uit de fiscale praktijk.


Frank Mélotte
Tax + Expat specialist bij LIMES international

 

Gratis Whitepaper

Wilt u meer weten over de 30%-regeling en andere fiscale aspecten die een rol spelen bij werknemers die uit het buitenland komen? Hoe zit het met loonheffing en sociale zekerheid? Wat zijn de voordelen van de partiële buitenlandse belastingplicht?

Ontvang dan nu de Whitepaper ‘Buitenlandse werknemers in dienst? Denk aan de fiscale voordelen!' via email.

Ontvang via email
 

Taxlive

Taxlive, de online community voor tax professionals, brengt u elke werkdag als eerste op de hoogte van het fiscale nieuws. Meld u nu aan voor de nieuwsbrief.


Aanmelden