Naar content

Terugblik: De Toekomst van de Advocatuur

Op 25 juni hield Wolters Kluwer in Archeon de inspiratiesessie 'De Toekomst van de Advocatuur’. Tijdens deze sessie, waar naast veel advocaten ook kennismanagers aanwezig waren, kregen verschillende externe sprekers een podium om hun expertise te delen met het publiek. Rode draad: efficiency en automatisering binnen de advocatuur.

Toon durf om anders te zijn

De boodschap van Jeroen Zweers, Innovation & Knowledge Director Kennedy Van der Laan was helder. Kennis alleen is niet voldoende, juristen moeten zoeken naar nieuwe toegevoegde waarde. 

Zweers ging naast een betoog over het nut van kennisdelen uitvoerig in op de advocaat van de toekomst en schetste de mogelijkheden van IBM's supercomputer Watson. Hij liet zien aan dat wetenschappers hadden berekend dat er kans van 94,5% is dat het werk van paralegals and legal assistants in de toekomst wordt geautomatiseerd. Bij advocaten lag dit percentage fors lager (3,5%). 

Meer info vind u in de presentatie van Jeroen (in Prezi), inclusief links naar diverse sites waar u inspriratie kunt vinden.

Efficiency door gebruik contract drafting-tools

Paul Bartelings (Holland van Gijzen) vertelde vanuit de dagelijkse praktijk over het nut van een contract drafting-tool voor een advocatenkantoor en hoe de tool SmartDox hem helpt tijdens zijn werkzaamheden.

Tijdens zijn presentatie legde Bartelings ook een aantal stellingen voor aan de aanwezigen die direct werden getoetst via een smartphone-app. De antwoorden op de stellingen kunt u hier vinden. Opvallend was dat 89% van de stemmers aangaf dat de toegevoegde van een advocaat niet zit in algemene en complete advisering maar in specifieke en specialistische kennis en ervaring, terwijl slechts 17% het eens was met de stelling: "Mijn cliënt betaalt de advocaat uitsluitend voor een unieke oplossing van een juridisch vraagstuk, alleen hij kan dit."

 

 

Meer toegevoegde waarde door Kleos

Centraal in het verhaal van Hans Kurvers (Zenon Schedingsdesk) stond hoe een advocatenkantoor door kantoorsoftware nog meer toegevoegde waarde aan zijn klanten kan bieden. Hans ging daarbij dieper in op het softwarepakket Kleos.

Spoedcursus nieuwe media

De dag werd op cabareteske wijze afgesloten met een ‘spoedcursus nieuwe media’ door Silvester Zwaneveld. Hij kwam met enkele pakkende voorbeelden hoe media ons altijd heeft beïnvloed en welke nieuwe media relevant zijn voor de toekomst.

 

De foto's zien?

Bezoek voor een impressie van de middag ons fotoalbum op Facebook.

Verslag Mr.

Michiel van Kleef, hoofdredacteur Mr. en tevens dagvoorzitter tijdens 'De Toekomst van de Advocatuur' heeft op de website van Mr. een verslag van dit event gepubliceerd.