Naar content

Een redacteur aan het woord

Heleen Biesheuvel, Simmons & Simmons

“Schrijven én de actualiteit bijhouden is voor mij een perfecte combinatie.”

 

 

Ik heb altijd van schrijven gehouden – het schrijven van mijn scriptie vond ik het leukste van mijn studie – en direct nadat ik begon als advocaat ben ik begonnen met publiceren. En omdat ik ook graag de actualiteit bijhoud, is de functie van redacteur een perfecte combinatie.

Ik maak op maandag en woensdag een samenvatting. Meestal op kantoor, na de lunch of aan het einde van de dag. Dat doe ik sinds november 2015. SmartNewz helpt je met doorzien van soms zeer uitgebreide jurisprudentie. Als er een uitspraak van 40 pagina’s of een ingewikkeld feitencomplex tot de kern wordt gebracht, bespaart je dat tijd. Dat is prettig als je het druk hebt met je normale werk, maar je houdt ook tijd over voor andere zaken. De toegankelijkheid – en de vorm van een nieuwsbrief – vind ik dan ook heel handig.

 

Redactie SmartNewz Contractenrecht

SmartNewz Contractenrecht wordt dagelijks up-to-date gehouden door de redactie, bestaande uit:

mr. M.M. Breugem (BarentsKrans)

mr. E.J.M. Cornelissen (Universiteit Leiden)

mr. M. Evers (AKD)

mr. J.W. Fanoy (BarentsKrans)

mr. C.W. Gijsbers (NN Advocaten)

mr. C. Groen (Charlotte's Law)

mr. M.L. de Lange (NN advocaten)

mr. L. van der Leer-Jellinghaus (Köster advocaten)

mr. J.D.A. van Lynden (Van Lynden Advies)

mr. J.C. van Nass (BarentsKrans)

mr. dr. J. Nijland (Universiteit Leiden)

mr. A. van Oosten (Advocatenkantoor Van Oosten)

mr. I.E. Reimert (BarentsKrans)

mr. M. Snel-De Kroon (Kienhuis Hoving)

mr. J.H.M. Spanjaard (LaGro advocaten)

mr. J.E. Stokx (HJF advocaten)

mr. B.A. Sturm (Wille Donker advocaten)

mr. M. Vink (Legal letters)

Bronnen SmartNewz Contractenrecht

De redactie van SmartNewz Contractenrecht houdt onderstaande bronnen bij. Hebt u een tip? Neem contact op met de redactie.

Afbeelding

Actuele Jurisprudentie

www.rechtspraak.nl
www.curia.eu (Hof van Justitie en Gerecht van de Europese Unie)
www.echr.coe.int (Europees Hof voor de Rechten van de Mens)
www.mensenrechten.nl (College voor de Rechten van de Mens)
www.ser.nl (Beslissingen van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels)
www.tuchtrecht.overheid.nl
Inzendingen van lezers, auteurs, rechtbanken en gerechtshoven.

Afbeelding

Gepubliceerde jurisprudentie

In deze rubriek worden alle contractenrechtelijke uitspraken gesignaleerd uit Wolters Kluwer uitgaven en uit uitgaven van andere uitgevers.

Rechtspraak Contractenrecht (RCR)

Rechtspraak Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (RAV)
Rechtspraak Vastgoedrecht (RVR)
Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak (NJF)
Rechtspraak van de Week (RvdW)
Praktijkgids (Prg.)

Afbeelding

Wetgeving

Het onderdeel Wetgeving bevat samenvattingen van alle (inter)nationale arbeidsrechtelijke ontwikkelingen over (komende) wet- en regelgeving.

www.officielebekendmakingen.nl (Voor Tractatenblad, Staatsblad, Staatscourant en Kamerstukken)
www.tweedekamer.nl (voor indiening en aanvaarding van wetsvoorstellen door de Tweede Kamer)
www.eerstekamer.nl (voor de aanvaarding van wetsvoorstellen door de Eerste Kamer)
eur-lex.europa.eu (voor regelgeving van de Europese Unie) www.rijksoverheid.nl (voor aankondigingen van (concept)wetsvoorstellen) www.internetconsultatie.nl

Afbeelding

Vakliteratuur

Het onderdeel Vakliteratuur biedt samenvattingen van recent verschenen contractenrechtelijke boeken en tijdschriftartikelen van alle Nederlandse juridische uitgeverijen. De meest gesignaleerde titels zijn:

Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)
Bedrijfsjuridische Berichten (Bb)
Nederlands Juristenblad (NJB)
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk (ORP)
Contracteren
Ars Aequi
WPNR
Maandblad voor Vermogensrecht (MvV)

Afbeelding

Uit de media

Het onderdeel uit de media signaleert arbeidsrechtelijke publicaties op het internet. Het gaat hierbij om publicaties op de websites van kranten, tijdschriften, advocatenkantoren, universiteiten, ministeries en instanties, zoals www.nrc.nl, www.volkskrant.nl, www.ru.nl, www.cassatieblog.nl, www.stibbe.com, www.rijksoverheid.nl, www.rechtspraak.nl en www.cbs.nl.

Veelgestelde vragen SmartNewz

SmartNewz FAQ

Wat is SmartNewz?

SmartNewz is een complete en uiterst gebruikersvriendelijke nieuwssite voor gespecialiseerde juristen. SmartNewz biedt per rechtsgebied al het nieuws binnen 24 uur na bekend worden. De redactie houdt meer dan 250 bronnen bij en voorziet het nieuws van koppen, samenvattingen, artikelingangen en trefwoorden.

SmartNewz kent de volgende categorieën:

• Actuele Jurisprudentie (zowel nieuw verschenen jurisprudentie als signalering van annotaties)
• Gepubliceerde Jurisprudentie
• Wetgeving in wording en nieuwe wetgeving
• Nieuw verschenen vakliteratuur
• Relevante, in de media verschenen berichten


Voor wie is SmartNewz bedoeld?

SmartNewz is bedoeld voor alle Nederlandse juridisch specialisten zoals advocaten, bedrijfsjuristen, rechters en gerechtssecretarissen.


Hoe werkt SmartNewz?

Om zelf te ontdekken hoe SmartNewz werkt, adviseren we u een (gratis) proefabonnement te nemen.

In een notendop
SmartNewz biedt u allereerst op de homepagina en in de nieuwsbrief de redactionele selectie van het nieuws, maar ook de mogelijkheid de redactionele selectie aan te vullen met berichten die vallen binnen uw eigen interesses. Ook kunt u alle berichten raadplegen die niet binnen de redactionele of uw eigen selectie vallen. Verder kunt u eenvoudig uitspraken en kamerstukken volgen. Uiteraard is SmartNewz geschikt voor tablets en smartphones en kunt u nieuwsberichten opslaan, printen en delen.

Klik hier voor de rondleiding.


In hoeverre kan ik SmartNewz personaliseren?

SmartNewz biedt u de mogelijkheid de redactionele selectie aan te vullen met berichten die vallen binnen uw eigen interesses. Ook kunt u eenvoudig specifieke uitspraken en kamerstukken volgen en een op maat gemaakte, dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief ontvangen.


Hoe zorgt SmartNewz ervoor dat ik niets mis zonder dat het me te veel tijd kost?

De redactie van SmartNewz beoordeelt al het jurdische nieuws op relevantie en beveelt nieuwsberichten op basis hiervan aan zodat u minder tijd kwijt bent aan het bijblijven op uw rechtsgebied. U kunt de redactionele selectie uitbreiden met uw eigen interesses. De berichten die niet vallen binnen de redactionele of uw eigen selectie zijn ook binnen handbereik op SmartNewz: u kunt schakelen tussen de selectie en het complete nieuwsaanbod. Doordat SmartNewz ook geschikt is voor tablet en smartphone, kunt u ook gemakkelijk tussendoor en onderweg uw nieuws raadplegen.


Waarmee onderscheidt SmartNewz zich binnen het juridische nieuwsaanbod?

SmartNewz is geen standaard juridische nieuwsbron; het neemt u in feite al het werk om bij te blijven uit handen. SmartNewz biedt selectie én compleetheid: u kunt schakelen tussen de redactionele selectie en het complete nieuwsaanbod. De website is overzichtelijk en uiterst gebruikersvriendelijk en vanzelfsprekend goed te raadplegen op tablet en smartphone. U kunt uitspraken en kamerstukken volgen, de redactionele selectie uitbreiden met uw eigen interesses en u ontvangt dagelijks een nieuwsbrief.


Welke bronnen worden bijgehouden in SmartNewz?

De redactie van SmartNewz houdt vele bronnen bij. Deze verschillen per rechtsgebied. In het menu bovenaan deze pagina kiest u het gewenste rechtsgebied en vindt u meer informatie over de bronnen. Hebt u een tip? Neem contact op met de redactie.


.

Welke criteria hanteert de redactie voor het aanbevelen van nieuwsberichten?

De redactie van SmartNewz hanteert geen algemene criteria voor het aanbevelen van berichten; de redactie houdt de volgende uitgangspunten aan als leidraad:

Jurisprudentie
• het gaat om een uitspraak van het EHRM, HvJ EU of de Hoge Raad;
• de uitspraak of het onderwerp van de uitspraak heeft aandacht gekregen in vakliteratuur of in de reguliere media;
• de uitspraak is naar het oordeel van de redactie om andere redenen opvallend;
• een uitspraak is voorzien van een annotatie, bijvoorbeeld in de NJ, de JAR of TRA.

Wetgeving
• een concept-wetsvoorstel wordt bekend gemaakt;
• een wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer;
• een wetsvoorstel wordt aangenomen door de Tweede Kamer;
• een wetsvoorstel wordt aangenomen door de Eerste Kamer;
• een wet wordt gepubliceerd in het Staatsblad;
• een wet treedt in werking;
• er verschijnt Europese regelgeving in het Publicatieblad van de EU;
• nieuws rondom een algemeenverbindendverklaarde CAO zoals AVV-besluit en bekendmaking werkgeversbijdrage.

Vakliteratuur
Alle literatuurberichten worden standaard aanbevolen.

Uit de media
• het betreft een bericht over een actueel thema;
• het bericht bevat de mening van een relevante instantie over bijvoorbeeld een wetsontwerp of rechterlijke uitspraak;
• het bericht is naar inschatting van de redactie inhoudelijk relevant.


Werkt SmartNewz ook op mijn tablet of smartphone?

Ja, SmartNewz is uiteraard ook te raadplegen via uw tablet of uw smartphone.


Wat kost een abonnement op SmartNewz?

U betaalt per SmartNewz rechtsgebied €299 per jaar per gebruiker (exclusief btw).


Kan ik SmartNewz eerst uitproberen?

Ja, u kunt SmartNewz eerst 4 weken gratis en vrijblijvend uitproberen.


Op welke rechtsgebieden is SmartNewz verkrijgbaar?

SmartNewz is op dit moment verkrijgbaar op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, insolventierecht en Contractenrecht. SmartNewz wordt gefaseerd beschikbaar voor alle rechtsgebieden. Op deze website houden we u op de hoogte van de rechtsgebieden waarvoor SmartNewz beschikbaar is.


Met welke browser komt SmartNewz het beste tot zijn recht?

SmartNewz is geoptimaliseerd voor de volgende browsers: Google Chrome, Internet Explorer versie 10 en later, Firefox en Safari, Opera 7 en later.


 

Wat andere klanten zeggen

"Nu hoef ik al die gratis bronnen niet meer bij te houden en ben ik verzekerd van kwaliteit"
Lique van der Leer, Advocaat gespecialiseerd in (Commercieel) Contractenrecht
"Ik kijk er dagelijks in, nuttig: er staan goede dingen in. Een goede update van mijn kennis"
Emile ten Berge, advocaat | partner bij EBH Elshof Advocaten