Wolters Kluwer Home

Burgerlijk Wetboek

Boeken 1 t/m 8, Overgangswet NBW en Wet algemene bepalingen

Bewerkt door: mr. P. Neleman
 
Dit deel uit de editie Cremers bevat de geldende tekst van het Burgerlijk Wetboek (boeken 1 t/m 8) met een artikelsgewijze vermelding van de belangrijkste jurisprudentie. Waar nodig treft u de belangrijkste parlementaire stukken aan.
 • Beschrijving

  Deze uitgave bevat de geldende tekst van het Burgerlijk Wetboek (Boeken 1 tot en met 8) met een artikelsgewijze vermelding van de belangrijkste jurisprudentie. Waar nodig treft u de belangrijkste parlementaire stukken aan. Ook de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en de Wet algemene bepalingen zijn opgenomen.

  Het trefwoordenregister en de jurisprudentieregisters (chronologisch en op roepnaam) vergemakkelijken het zoeken. Het termijnenregister (samengesteld door  prof.mr. T.A.W. Sterk) vermeldt termijnen en tijdsbepalingen uit wetgeving.

  In de bijlagen vindt u de belangrijkste aanverwante regelgeving, zoals onder andere Handelsregisterwet 1996, Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen, 1945 Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, Wet melding collectief ontslag, Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen, Besluit burgerlijke stand 1994, Wet instelling Europese economische samenwerkingsverbanden, Kadasterwet, Algemene vervoerscondities 1983 en Maatregel teboekgestelde schepen 1992.

  In het onderdeel 'Verdragen' treft u onder andere aan: Kinderbeschermingsverdrag, Weens Koopverdrag, Gewijzigd cognossementsverdrag (Hague Visby Rules), CMR-verdrag. Het onderdeel 'Verordeningen / Richtlijnen' bevat relevante verordeningen rondom de SE en de SCE.

  Extra toegevoegd is toekomstige wetgeving, zoals het Voorstel van Wet tot vaststelling en invoering van Boek 10 (internationaal privaatrecht).

  Aanvullende informatie

  De  Editie Cremers is opgezet volgens een vaste formule: per artikel vindt u korte uittreksels uit parlementaire stukken en jurisprudentie. Bovendien zijn de wetteksten voorzien van verwijzingen naar artikelen uit dezelfde of andere wetten en de wetsgeschiedenis. Daarnaast zijn in bijlagen uitvoeringsregelingen, verwante regelgeving en relevante verdragen opgenomen. De Editie Cremers is verkrijgbaar in losbladige vorm en daardoor altijd actueel.

  Meer lezen
 • Auteurs

  Bewerkt door: mr. P. Neleman
 • Specificaties

  Onderdeel van
  Verschijningsvorm
  Losbladige
 • Leverbaar in deze serie

 • Alle bestelopties

  € 680,00
  Prijs per stuk (incl. btw) | Abonnement
 
Recent bekeken
Burgerlijk Wetboek

Veelgestelde vragen