Wolters Kluwer Home

Aliment verhaal Online

 
Aliment Verhaal Online is het beste softwarepakket voor alimentatieberekeningen en onmisbaar voor sociale diensten en gemeenten. Bij het tabblad Voorbeelden vindt u vier interessante praktijkvoorbeelden uit december 2010, inclusief schermafbeeldingen, hoe u dit product kunt gebruiken.


Meer weten of bestellen? Neem contact op met onze klantenservice: (0570) 67 35 91 of cslegal-NL@wolterskluwer.com.

 • Beschrijving

  Aliment Verhaal Online is het beste softwarepakket voor alimentatieberekeningen en onmisbaar voor sociale diensten en gemeenten.

  Voordelen van de online versie Aliment Verhaal:

  • Aliment Verhaal online is overal bereikbaar. U bent voor het gebruik niet gebonden aan één werkplek.
  • Updates en verbeteringen worden onmiddellijk doorgevoerd. Zo bent u continu op de hoogte van de meest actuele informatie.
  • Voortaan geen cd-roms meer installeren.
  • De online versie van Aliment Verhaal voldoet aan dezelfde hoge eisen als de cd-rom Aliment Verhaal.
  • Alle functionaliteiten die u gewend was met de cd-rom vindt u ook terug in de online versie.
  • Bedragen en andere informatie uit een berekening worden nu automatisch in het dossier geplaatst.
  • De online versie biedt gebruikers de mogelijkheid dossiers uit te wisselen (de zgn. dossierdeling).

  Klik hier voor nog meer informatie.

  Aanvullende informatie

  De prijs van Aliment Verhaal is opgebouwd uit een licentieprijs en een gebruikersprijs.

  Casussen van de gebruikerstraining Aliment verhaal

  CASUS 1

  Mevrouw Pietersen van 32 jaar, geboren op 2 juni 1978, vraagt met haar dochter op 1 september 2010 bijstand aan als alleenstaande ouder. Haar dochter, Anouk de Bruin, is 8 jaar en geboren op 3 maart 2002. Mevrouw Pietersen heeft geen inkomen, zij is sedert 1 juli 2010 gescheiden van de heer de Bruin. Tijdens het huwelijk zorgde zij voor het huishouden en was haar ex man werkzaam als buschauffeur. Mevrouw Pietersen heeft afstand gedaan van alimentatie, omdat zij de mening is toegedaan dat zij zelf in haar onderhoud moet kunnen voorzien, daarbij wenst zij geen financiële verbinding met haar ex-echtgenoot te hebben. Voor haar dochtertje is alimentatie vastgesteld door de rechter, zijnde €250,00 per maand. Mevrouw Pietersen en de heer de Bruin zijn 10 jaar getrouwd geweest. De inkomsten van de heer de Bruin als buschauffeur bedragen €3100,00 bruto per maand . Er zijn geen schulden uit het huwelijk voortgekomen en voor beiden was het hun eerste huwelijk. Wel heeft de heer de Bruin na de echtscheiding een auto aangeschaft van €20.000,00. Voor de aanschaf van deze auto heeft hij een lening afgesloten bij de ING Bank, de aflossing bedraagt €400.00 per maand.

  Is er reden om een verhaalsbijdrage vast te stellen? Zo ja tot welk bedrag en op welke wijze?

  Lees hier de volledige casus: en dan de volledige casus in pdf

  CASUS 2

  Mevrouw Jansen van 38 jaar vraagt op 1 oktober 2009 bijstand in de noodzakelijke kosten van het bestaan aan in het kader van de WWB. Aan mevrouw Jansen wordt per aanvraagdatum een bijstandsuitkering genormeerd als alleenstaande ouder toegekend. Mevrouw Jansen heeft twee zoons van 12 en 15 jaar en is getrouwd geweest met de heer Groen. Mevrouw Jansen is 8 jaar geleden op 1 maart 2002 van de heer Groen gescheiden. Na haar echtscheiding is zij gaan samenwonen met de heer Grijs. Onlangs heeft zij de woning na een enorme ruzie met de heer Grijs verlaten en tijdelijk haar intrek genomen bij haar zuster. Haar zuster is getrouwd en heeft twee kinderen. De oplossing van de bewoning is dus tijdelijk gezien de grootte van de woning van de zuster. De heer Groen is administrateur en heeft een inkomen van €2800,00 bruto per maand. Hij is sinds drie jaar hertrouwd met mevrouw Paars. De heer Groen heeft altijd geweigerd alimentatie voor mevrouw Jansen te betalen en voor zijn kinderen betaalt hij sinds de echtscheiding €75,00 per maand per kind.

  Is er reden om in onderhavige zaak een verhaalsbijdrage vast te stellen? En zo ja, tot welk bedrag?

  Lees hier de volledige casus: en dan de volledige casus in pdf

  CASUS 3

  Mevrouw Bleek, 29 jaar, vraagt op 15 september 2010 een uitkering aan in de noodzakelijke kosten van het bestaan in het kader van de WWB. Mevrouw Bleek is 6 jaar getrouwd geweest met de heer Boomstra. Het huwelijk is per 12 april 2009 ontbonden. De echtscheiding is 14 april 2009 ingeschreven. Uit het huwelijk zijn geen kinderen voortgekomen. Mevrouw Bleek is tijdens het huwelijk gestopt met werken; zij werkte voorheen als lerares Engels op een HAVO. De heer Boomstra is werkzaam als ambtenaar tegen een salaris van € 2850,00 bruto per maand. Nadat het huwelijk was beëindigd heeft de heer Boomstra, mevrouw Bleek een bedrag van €20,0000,00 gegeven. Zij kwamen hierbij schriftelijk overeen dat zij hiermee zou afzien van een alimentatie-eis. Mevrouw Bleek dacht met het geld de periode te kunnen overbruggen totdat zij weer werk had gevonden. Het zoeken naar een baan viel tegen en nu het geld op is, verzocht zij om een bijstandsuitkering. De uitkering wordt haar als alleenstaande toegekend.

  Is er reden om een verhaalsbesluit ten opzichte van de heer Boomstra te nemen? Zo ja, welke?

  Lees hier de volledige casus: en dan de volledige casus in pdf

  CASUS 4

  Mevrouw Groen is 42 jaar en heeft twee dochters van 14 en 16 jaar. Ontvangt een bijstandsuitkering genormeerd als alleenstaande ouder. Mevrouw Groen werkt als parttime kracht in de buurtsuper tegen een vergoeding van €60,00 netto per week. Zij ontvangt een maandelijkse alimentatie van €150,00 netto per maand voor haar en haar twee kinderen. Mevrouw Groen was getrouwd met de heer Witte. Zeven jaar geleden is zij gescheiden van de heer Witte; datum inschrijving echtscheiding  is 23 juni 2003. De heer Witte is loodgieter en heeft een inkomen van €2750,00 per maand. De heer Witte is alleenstaande en heeft geen bijzondere kosten. Wel lost hij nog steeds een schuld uit zijn huwelijk met mevrouw Groen af van €350,00 per maand. De aflossing van deze schuld zal nog vijf jaar voortduren. Na de echtscheiding heeft de heer Witte een huis gekocht en zijn hypotheeklasten bedragen €1100,00 per maand (€400 rente en €700 aflossing).

  Is er reden om een verhaalsbeslissing te nemen? Zo ja, tot welk bedrag?

  Lees hier de volledige casus: en dan de volledige casus in pdf

  Meer lezen
 • Specificaties

  Code
  10159071
  Verschijningsvorm
  Software online
 • Bijlagen

 • Alle bestelopties

  € 2732,50
  Abonnement
  • Licentieprijs inclusief eerste gebruiker € 2.732,50 per jaar (exclusief btw), prijs iedere volgende gebruiker € 985 per jaar (exclusief btw)
 
Recent bekeken

Veelgestelde vragen