De Kleine Gidsen

Serie
De reeks Kleine Gidsen legt moeilijke zaken makkelijk uit. In een handzaam formaat behandelt de Gids de belangrijkste regelingen binnen het sociaal domein; u wordt wegwijs in het web van regels en wetten.

De Kleine Gids Agressiebeheersing

Boek
Editie: 2012
Auteur: Aad Klaassen
De Kleine Gids Agressiebeheersing bevat een samenhangende visie op de aanpak van agressie en ordeverstoringen, wet- en regelgeving; maatregelen, sancties en gevolggeving en preventie: de inrichting van publieksruimten en of spreekkamers.
€ 25,94
€ 27,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De Kleine Gids buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)

Boek
Editie: 2011
Auteur: Dennis Mensink
Buitengewoon opsporingsambtenaren spelen een belangrijke rol in onze samenleving, zij zijn belast met de opsporing van bepaalde strafbare feiten om zo de openbare orde en veiligheid te handhaven. Daarbij zijn zij aanvullend op de politie.
€ 22,17
€ 23,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De Kleine Gids Eigen Kracht - conferentie

Boek
Editie: 2013
Auteur: Fiet van Beek, drs. Mieneke Muntendam
Met de overheveling van meer en meer taken van Rijk en provincies naar gemeenten, groeit het besef dat de kracht van burgers meer benut kan en moet worden. Eigen Kracht-conferenties (EK-c’s) hebben bewezen dé manier te zijn om burgers zelf aan het roer te laten. Daar waar de problemen zijn ontstaan, ligt ook de sleutel tot de oplossing.
€ 25,94
€ 27,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De Kleine Gids financiën voor gemeenteraadsleden

Boek
Editie: 2014
Auteur: Hein Albeda
Deze Kleine Gids is bedoeld om raadsleden te helpen om geld te vinden voor nieuwe prioriteiten en te voorkomen dat er geld versplid wordt. Met dit boekje raken ze thuis in de gemeentefinanciën.
€ 27,83
€ 29,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De Kleine Gids Hechting en Trauma

Boek
Editie: 2016-1
Auteur: dr. Petra Bastiaensen
Hoe helpt u kinderen die onveilig opgroeien of getraumatiseerd zijn? Ouders, opvoeders, leerkrachten en hulpverleners vinden houvast in deze publicatie over hechting en trauma’s. Wat blijkt te werken om deze kinderen een positief perspectief te bieden? Een bundeling van wetenschap, vaardigheden en praktijkervaringen.
€ 25,94
€ 27,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De Kleine Gids huurrecht bedrijfsruimten

Boek
Editie: 2011
Auteur: mr. Annalie Draisma, mr. Luutzen Tamminga
Deze Kleine Gids beoogt de huurder en verhuurder op een heldere en toegankelijke manier inzicht in deze regels te geven. De basisregels van het huurrecht voor bedrijfsruimte zijn zoveel mogelijk toegelicht aan de hand van voorbeelden en huurder en verhuurder worden voorzien van praktische tips.
€ 25,94
€ 27,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De Kleine Gids Jeugdwet

Boek
Editie: 2015
Auteur: mr. Marieke Simons
Deze Kleine Gids legt op een duidelijke manier uit wat de nieuwe Jeugdwet betekent voor alle betrokken partijen. De nieuwe Jeugdwet betekent een ingrijpende wijziging in de zorg voor jeugdigen. Er verandert veel voor ouders, maar ook voor de organisaties die hulp, zorg of ondersteuning aan jeugdigen bieden.
€ 25,94
€ 27,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De Kleine Gids Jongeren en Verslaving

Boek
Editie: 2011-1
Auteur: drs. Jo van der Nagel, Rianca den Ouden
Deze Gids is geschikt voor iedereen die beroepsmatig of privé te maken krijgt met jongeren en verslaving. Deze verslaving kan betrekking hebben op middelengebruik, gokken, gamen, overmatig eten of verslavingsproblemen van ouders. De Kleine Gids bevat noodzakelijke achtergrondinformatie, talloze tips, voorbeelden en praktische handvatten voor het omgaan met deze problematiek.
€ 25,94
€ 27,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De Kleine Gids Omgevingsvergunning

Boek
Editie: 2011
Auteur: mr. Maaike Bekooy, mr. ing. Luurt Wildeboer
Weten wat er is gebeurd met de milieuvergunning, bouwvergunning, kapvergunning, monumentenvergunning, sloopvergunning, het besluit omgevingsrecht en het bestemmingsplan?
€ 25,94
€ 27,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De Kleine Gids Pensioenen

Boek
Editie: 2012
Auteur: Gabor Mooij
De Kleine Gids Pensioenen is een uiterst praktisch boekje over Pensioenen. U vindt in deze gids informatie over het pensioenstelsel in Nederland, de AOW en ANW, aanvullend pensioen, individueel pensioen, pensioenuitvoerders. Voorbeelden en schema's verduideljiken de informatie.
€ 25,94
€ 27,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De Kleine Gids Pleegzorg 2012

Boek
Editie: 2012
Auteur: dr. Petra Bastiaensen, mr. Mariska Kramer
De Kleine Gids Pleegzorg beschrijft in toegankelijke taal de nieuwe wetsvoorstellen over de jeugdzorg en de meest actuele juridische en pedagogische uitgangspunten, met betrekking tot doel en duur van een pleegzorgplaatsing, overplaatsing van pleegkinderen en bezoekregeling tussen pleegkinderen en hun ouders.
€ 25,94
€ 27,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De Kleine Gids Privacy en beroepsgeheim in sociale domein 2015

Boek
Editie: 2015-1
Auteur: mr. Lydia Janssen
Beroepskrachten in het sociale domein worden geacht om intensief met elkaar samen te werken om gezinnen zo effectieve ondersteuning te bieden op basis van 1 Gezin 1 Plan. Hoe zit het daarbij met privacy en beroepsgeheim in het sociale domein? Wat wordt er van een jeugdarts, een gezinscoach, een wijkverpleegkundige en de ambtenaar van het WMO loket op dit punt verwacht en hoe zit het met de rechten van burgers?
€ 25,94
€ 27,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De Kleine Gids Rechten van kinderen zonder papieren 2011

Boek
Editie: 2011
Auteur: mr. drs. C. van Os
Kinderen zonder papieren hebben dezelfde kinderrechten als elk ander kind. Deze Kleine Gids helpt professionals om die rechten ook te realiseren. Deze Kleine Gids bestrijkt de volgende onderwerpen: toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en andere voorzieningen, detentie en familierechtelijke kwesties rondom kinderen zonder papieren.
€ 25,94
€ 27,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De Kleine Gids Signalering Huiselijk Geweld

Boek
Editie: 2011
Auteur: Dafna Holtzer
Er gebeuren vreselijke dingen achter veel Nederlandse voordeuren. Soms heet het eerwraak, ouderenmishandeling, partnergeweld, oudermishandeling, schadelijke traditionele praktijken of meisjesbesnijdenis. Maar het is altijd huiselijk geweld.
€ 25,94
€ 27,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De Kleine Gids vergunningvrij bouwen

Boek
Editie: 2011
Auteur: ir. Wico Ankersmit
Snel meer weten over de omgevingsvergunning, vergunningvrij bouwen, Besluit omgevingsrecht en de Wabo? Sinds 1 oktober 2010 kunt u onder voorwaarden bouwen in afwijking van het bestemmingsplan of bouwen zonder omgevingsvergunning. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het bouwwerk ligt bij de opdrachtgever (particulier, architect of aannemer).
€ 25,94
€ 27,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De Kleine Gids wet langdurige zorg

Boek
Editie: 2015-1
Auteur: mr. drs. Nicolette Cremers, M.J. van Westerlaak
De Wlz is nieuw en daarom nog redelijk onbekend. In deze kleine gids vindt u de Wlz in grote lijnen op toegankelijke wijze. Het boekje behandelt alle belangrijke aspecten van de Wlz. Hiermee krijgt u meer duidelijkheid in de soms complexe wet- en regelgeving rond de Wlz.
€ 23,58
€ 24,99 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De Kleine Gids WMO 2015

Boek
Editie: 2015
Auteur: mr. Erik Boersma, mr. Kees-Willem Bruggeman
Heeft u als cliënt of professional te maken met de Wet maatschappelijke ondersteuning? Dan is het belangrijk om te weten wat de gemeente doet. Deze Wmo-gids beantwoordt uw vragen. Waarop kunt u aanspraak maken? Hoe doet u dat? En hoe werkt de wet voor aanbieders van ondersteuning, wonen, welzijn en zorg?
€ 25,94
€ 27,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie