Wolters Kluwer Home
Resultaten
970
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • ArbeidsRecht
 • Hoofdredactie: prof. mr. Gerrard Boot, Eindredacteur: mr. Marita Hoogeveen

  ArbeidsRecht is een praktijkgericht en onafhankelijk maandblad voor de arbeidsrechtspecialist voor wie het arbeidsrecht een primair aandachtsgebied vormt of die regelmatig met het arbeidsrecht in aanraking komt.


  De online versie van deze uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties.

 • Arbeidswetgeving
  € 24,99
 • Redacteur: mr. dr. Willemijn Roozendaal

  In Arbeidswetgeving 2014/2015 zijn de belangrijkste internationale en nationale wettelijke regelingen op het gebied van de arbeidswetgeving verzameld. In editie 2014/2015 zijn de belangrijkste artikelen uit het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid opgenomen, zoals bekend per mei 2014.
 • G.C. Boot, Dhr. Mr. R. van Coevorden

  Procesrecht in de WWZ

  Op 11 mei jl. zijn eindelijk de langverwachte besluiten bekend gemaakt, o.a.: het nieuwe Ontslagbesluit, het Besluit Overgangsrecht Transitievergoeding en het Besluit over de scholingskosten. Het is belangrijk om vóór 30 juni 2015 kennis te hebben van deze besluiten, om daar de praktijk nog op te kunnen afstemmen.

  Alvast een idee krijgen van het Diner? 
  Bekijk hier het filmpje van het ArbeidsRechtDiner 2014. 

 • Inzicht in arbeidsrecht
  Gratis
 • Met de gratis e-mail nieuwsbrief ‘Inzicht in arbeidsrecht’ houdt Wolters Kluwer u op de hoogte van de ontwikkelingen op arbeidsrechtelijk gebied. Jurisprudentie, wetgeving, relevante persberichten en literatuur worden voor u bijgehouden. Daarnaast maken we melding van nieuw bij Kluwer verschenen uitgaven en opleidingen. 'Inzicht in arbeidsrecht' is gratis en verschijnt tweewekelijks.
 • Flexibele Arbeidsrelaties
  Vanaf
  € 717,50
 • Hoofdredactie: mr.Eva Cremers-Hartman, mr.Pauline de Casparis

  Het Praktijkboek Flexibele arbeidsrelaties is het enige naslagwerk op het terrein van de flexibele arbeidsrelaties. Per onderdeel van de uitgave is zowel het relevante arbeidsrecht als het socialezekerheidsrecht aan de orde. De onderdelen C (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd), F (freelance contract) en H (uitzendwerk) bevatten bovendien een fiscaalrechtelijk deel. Voor alle contractsvormen geldt dat de lezer in het arbeidsrechtelijke deel voorbeeld-contracten aantreft die de bruikbaarheid van de uitgave voor de praktijk moeten vergroten. De opzet is zo dat onderdeel C als basishoofdstuk fungeert voor de andere onderdelen. Onderdeel C gaat niet alleen over de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd maar geeft tevens een algemeen overzicht van het arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en het fiscale recht. Bij de andere contractsvormen kan daarom op dit onderdeel worden teruggevallen.


  Deze online uitgave maakt deel uit van Kluwer Navigator Collecties.

 • Mevr. Mr. S. Broens, Mevr. Mr. M.J. Vaessen

  Doel van deze studiedag is dat u inzicht krijgt in de complexe regelgeving en actuele stand van zaken rond ziekte en een strategie kunt uitzetten in uw dagelijkse praktijk.
  Onderwerpen die aan de orde komen zijn ziekte en loon, ziekte en reïntegratie, het derde ziektejaar en WIA en ziekte en ontslag. Uiteraard komt ook de WWZ in combinatie met ziekte aan bod.

 • Tekst & Commentaar: Arbeidsrecht
  € 145,00
 • Redacteur: prof. mr. Jaap van Slooten, mr. dr. Marlies Vegter

  De achtste druk behandelt de wijzigingen die de Wet werk en zekerheid (WWZ) teweegbrengt, zoals de aanpassing van het ontslagrecht. Samenhangend hiermee is naast het huidige ontslagrecht het nieuwe ontslagrecht vanaf 1 juli 2015 becommentarieerd opgenomen. De wetteksten van het boek zijn bijgewerkt tot en met de publicatie van de WWZ, Stb. 2014, 216. 
  Het addendum kunt u hier downloaden. Daarin kunt u de impact van de Verzamelwet SZW 2015 en van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) raadplegen.

  Tekst & Commentaar Arbeidsovereenkomst, een unieke deelselectie van Tekst & Commentaar Arbeidsrecht, verschijnt in juli 2015. Meer informatie over dit unieke Tekst & Commentaar deel vindt u hier.

Veelgestelde vragen