Wolters Kluwer Home
Resultaten
26
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Editie 2012-6

  Auteur: mr. Kees-Willem Bruggeman

  Begin 2009 en 2010 verschenen er twee PS-specials over de ontwikkelingen in de jurisprudentie inzake de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Eind 2010 werd er voorts een hoofdstuk aan de Wmo-rechtspraak besteed in een PS-special over de brede socialezekerheidsjurisprudentie...
 • PS Special Armoedebestrijding
  € 112,50
 • Editie 2012-3

  Auteur: mr. Hans Nacinovic

  Armoede in absolute zin houdt in dat mensen te weinig hebben om te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften eten, drinken en onderdak. In deze absolute zin valt er in Nederland niet zo veel meer aan armoedebestrijding te doen. Maar armoede is ook een relatief begrip...
 • PS Special Fraude
  € 110,00
 • Editie 2014-5

  Auteur: mr. drs. Nicolette Cremers, Jeroen Ermers

  In deze PS Special wordt aandacht besteed aan de fraude in de zorg. Fraude in de zorg is een structureel probleem dat de maatschappij elk jaar veel geld kost. Elke onterecht gedeclareerde euro leidt tot een hogere premie. Zorgverzekeraars besteden daarom veel aandacht aan fraudebeheersing.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • PS Special Jeugdwet
  € 110,00
 • Editie 2014-4

  Auteur: mr. Marieke Simons

  Deze PS Special is een informatieve introductie in de jeugdwet. Alle belangrijke onderwerpen uit de wet worden op toegankelijke wijze behandeld. Op die manier is geprobeerd om dit boek een praktisch hulpmiddel te laten zijn voor iedereen die met kinderen werkt. Binnen en buiten de gemeente. Voor de medewerkers bij de gemeentelijke toegang, de jeugdhulpaanbieders en de gecertificeerde instellingen, maar ook voor de gemeentebestuurder, arts en advocaat.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Editie 2015-5

  Auteur: mr. Els Kronenburg-Willems, mr. Hans Nacinovic

  Het gebied van re-integratie-instrumenten verandert vaak en veel. Het afgelopen jaar is er ook weer veel veranderd. Met deze Special bent u helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en vindt u alles wat u moet weten over re-integratie-instrumenten.
  Verschijnt
  22 dec 2015
 • Editie 2014-2

  Auteur: mr. drs. Nicolette Cremers, mr. dr. Harry van Drongelen

  Deze PS-special gaat over vakantie. Vakantie wordt in deze special vanuit verschillende juridische invalshoeken toegelicht, vanuit het arbeidsrecht, het ambtenarenrecht, het socialezekerheidsrecht en het belastingrecht. Recente en toekomstige rechtsontwikkelingen worden in de beschrijvingen zoveel mogelijk meegenomen, zoals de wijzigingen in de vakantiewetgeving vanaf 1 januari 2012 en de Wet Modernisering Ziektewet vanaf 1 januari 2013 en te verwachten wijzigingen in de Zorgverzekeringswet.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Editie 2013-6

  Auteur: mr. Hans Nacinovic, mr. Bert de Pijper

  De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) is het nieuwe wettelijke kader voor debasisregistratie van personen (Brp). De wet vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA). De Wet BRP vormt de juridische vertaling...
 • PS Special Wet Langdurige Zorg
  € 112,50
 • Editie 2015-1

  Auteur: mr. drs. Nicolette Cremers, M.J. van Westerlaak

  Deze Special maakt de Wet langdurige zorg toegankelijk en inzichtelijk en behandelt alle belangrijke aspecten. U vindt hierin onder meer de partijen die in de uitvoering een rol spelen, de eigen bijdragen, de overgangsregelingen rond de Wlz, de procedures rond geschillen en bezwaren en de privacy-aspecten.

Veelgestelde vragen