Wolters Kluwer Home
Resultaten
34
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Editie 2015-2

  Auteur: mr. Kees-Willem Bruggeman, mr. Hans Nacinovic

  Het jaar 2015 is een jaar van grote veranderingen in het gemeentelijke sociale domein. Zo is de WWB is opgegaan in de Participatiewet, is de Wmo ingrijpend gewijzigd en is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. Deze bundel biedt een overzicht van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving binnen het gemeentelijke sociale domein.


  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Auteur: prof. mr. F.M. Noordam, Bewerker: prof. dr. Gijs Vonk

  Hoofdzaken biedt vanuit breed perspectief een niet al te gedetailleerde uiteenzetting van het socialezekerheidsrecht. Het is een juridisch leerboek dat het rechtsgebied op systematische, toegankelijke en levendige wijze ontsluit. Voor WO en HBO.
 • Redacteur: mr. G.H. van Dongen, mr. Ray Geerling

  De JWWB bevat onverkorte actuele en interessante uitspraken betreffende de WWB en de oude Abw. Daarnaast zijn ook relevante uitspraken met betrekking tot de WMO, IOAZ en IOAW opgenomen. Bij belangrijke uitspraken zijn annotaties opgenomen, waarin de rechtsontwikkelingen en de gevolgen van deze uitspraken worden weergegeven.
 • Wmo Wetgeving & Rechtspraak
  € 39,16
 • Editie 2016-1

  Auteur: mr. Erik Boersma, mr. Kees-Willem Bruggeman

  Deze bundel biedt u een compleet overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Werkt u in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk? Dit naslagwerk is handig in uw dagelijks werk.
 • Editie 2016-1

  Auteur: mr. Kees-Willem Bruggeman, mr. Lance op den Camp

  Deze bundel biedt u een compleet overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van de Participatiewet en relevante jurisprudentie op het terrein van de bijstand. Werkt u in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk? Dit naslagwerk is handig in uw dagelijks werk. In deze editie vindt u ook de wetswijzigingen die per 1 januari 2016 van kracht zijn geworden.
 • Sociaal Memo Actueel
  € 31,95
 • Editie november 2015

  Auteur: drs. Tim de Bondt

  Sociaal Memo Actueel november 2015 geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de afgelopen maanden in de sociale zekerheid. Daarnaast behandelt dit Memo een aantal wetten die op 1 januari 2016 in werking zullen treden.


  Het e-book bestelt u hier.

 • Editie 2015

  Auteur: mr. drs. Ildi van Boetzelaer-Gulyas

  Dit boek biedt een toegankelijk overzicht van de belangrijkste onderwerpen in de Nederlandse sociale zekerheid en de wijze waarop de overheid die onderwerpen aanpakt: kinderen, ouderdom, overlijden, gezondheid en zorg, ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, behoeftigheid, re-integratie en handhaving.

   

  Het erratum vindt u hier.  

 • Socialezekerheidsrecht
  € 33,00
 • Auteur: prof. mr. S. Klosse, prof. dr. Gijs Vonk

  Socialezekerheidsrecht is een juridisch leerboek en biedt vanuit breed perspectief een uiteenzetting van het socialezekerheidsrecht.

Veelgestelde vragen