Wolters Kluwer Home
Resultaten
34
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • De lokale rekenkamer
  € 34,00
 • De lokale rekenkamer is de afgelopen vijf jaar een begrip geworden. Verplicht instrument sinds 1 januari 2006 voor gemeenten, al een jaar eerder voor provincies. Van de vele ontwikkelingen en discussies die sinds 2006 over het functioneren van de rekenkamer hebben plaatsgevonden, is er één zeer dominant gebleken: de discussie over de waarde van onafhankelijkheid enerzijds en relevantie of meerwaarde anderzijds.
 • Ambtenarenrecht Wet- en regelgeving
  Vanaf
  € 46,80
 • Editie 2016
  Deze uitgave is een actuele bron van wet- en regelgeving voor iedereen die te maken heeft met het ambtenarenrecht. U hoeft nooit meer lang te zoeken, want alle belangrijke regelgeving is in één handig naslagwerk opgenomen. Denk aan relevante wetten, regelingen, besluiten en circulaires.
 • Editie 2015-2016

  Auteur: J.J.L.M. Aerts GPA

  Ligt u wakker door onduidelijkheid over de actuele situatie van het ambtenarenpensioen? Dat is niet nodig. Ontdek nu wat de vele veranderingen in de pensioenregeling bij het ABP inhouden. Met deze logisch opgebouwde Antwoordwijzer vindt u eenvoudig het antwoord op de meestgestelde pensioenvragen.


  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Auteur: dr. Ard Schilder, drs. Roel Wever

  Organisaties in de publieke sector bevinden zich in een tijd van transitie, waarin de grenzen van bestaande manieren van organiseren zijn bereikt en het tijd is om nieuwe wegen te bewandelen voor maatschappelijk resultaat. De aanhoudende economische crisis, vergrijzing, decentralisaties en voortgaande ontwikkelingen in de ICT versterken de noodzaak daartoe.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • De Kleine Gids Pleegzorg
  € 27,50
 • Editie 2012

  Auteur: dr. Petra Bastiaensen, mr. Mariska Kramer

  De Kleine Gids Pleegzorg beschrijft in toegankelijke taal de nieuwe wetsvoorstellen over de jeugdzorg en de meest actuele juridische en pedagogische uitgangspunten, met betrekking tot doel en duur van een pleegzorgplaatsing, overplaatsing van pleegkinderen en bezoekregeling tussen pleegkinderen en hun ouders.
 • Overheidsbeleid
  € 45,50
 • Auteur: dr. Agnes Akkerman, prof. dr. Hans Bressers

  In dit boek worden de afzonderlijke fasen van het beleidsproces onderscheiden. Welke maatschappelijke problemen komen wel en welke niet op de agenda? Ook de inhoud van beleid wordt geanalyseerd. Zijn de veronderstellingen die aan de keuze van de doelen en middelen ten grondslag liggen houdbaar? Bekende bestuurskundigen en beleidswetenschappers voorzien deze vragen in deze negende, geheel herziene druk van Overheidsbeleid van een helder antwoord.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Ruimte voor provinciaal beleid
  € 31,50
 • Auteur: dr. Peter Castenmiller, prof. dr. Michiel Herweijer

  Wat is de rol van Statenleden wanneer het provinciebestuur projecten heeft voorbereid waarbij burgers actief zijn betrokken? Wat is de invloed van Statenleden wanneer het provinciebestuur een taak uitvoert die door de minister tot in detail is ontworpen? En hoe zorgen Statenleden ervoor dat er na de presentatie van plannen van het provinciebestuur nog ruimte is voor kritiek? Deze en vele andere vragen worden na tien jaar onderzoek in dit boek beantwoord.

   

  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Auteur: mr. dr. G. Cardol

  In ‘Kinderrechtenverdrag in de praktijk’ worden juridische begrippen hanteerbaar gemaakt. Er wordt ingegaan op relevante artikelen waaruit het verdrag is opgemaakt. Aan de hand van voorbeelden wordt geschetst waar het kinderrechtenverdrag kan worden toegepast in de dagelijkse praktijk.

Veelgestelde vragen