Wolters Kluwer Home
Resultaten
22
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Basisschoolmanagement
  € 197,50
 • Redacteur: J. Jacobs, drs. Peter van Leeuwen

  BasisschoolManagement is hét gezaghebbende onafhankelijke tijdschrift voor directie en bestuur in het primair onderwijs.
 • Module Arbo (UA)
  Vanaf
  € 777,75
 • Adviseur: Loulène Boersma-van Ruijven, J.M.A. Kempener

  Deze module bevat informatie over arbeidsomstandigheden, preventie en veiligheid toegespitst op schoolorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs.
 • Module Bestuur en Management PO (UA)
  Vanaf
  € 1066,50
 • Adviseur: drs. Pieter Breuer, A.H. de Zoete

  De module Bestuur en Management primair onderwijs biedt vakinformatie over alle beleidsvelden in het onderwijs, op het abstractieniveau van de bovenschools manager.
 • Module Bestuur en Management VO (UA)
  Vanaf
  € 1066,50
 • Adviseur: drs. Pieter Breuer, A.H. de Zoete

  De module Bestuur en Management voortgezet onderwijs biedt vakinformatie over alle beleidsvelden in het onderwijs, op het abstractieniveau van de bovenschools manager.
 • Module Financiën PO (UA)
  Vanaf
  € 711,75
 • Auteur: E. van den Berg, dr. Esther Canrinus

  De module Financien primair onderwijs bevat onder meer informatie over het financieel beleid en in het bijzonder de onderwijsbekostiging in het primair onderwijs.
 • Module Financiën VO (UA)
  Vanaf
  € 711,75
 • Auteur: E. van den Berg, dr. Esther Canrinus

  De module Financiën voortgezet onderwijs bevat onder meer informatie over het financieel beleid en in het bijzonder de onderwijsbekostiging in het voortgezet onderwijs.
 • Module Leerlingenzorg PO (UA)
  Vanaf
  € 491,50
 • Auteur: E. van den Berg, dr. Esther Canrinus

  Deze module biedt informatie over het geheel van pedagogische en didactische maatregelen waarmee een school leerlingen ondersteunt in hun leer- en/of ontwikkelingsproces.
 • Module Leerlingenzorg VO (UA)
  Vanaf
  € 524,25
 • Adviseur: M.H.A. Canisius-Snijders, prof. dr. B.H.A.M. van Hout-Wolters

  Deze module biedt informatie over het geheel van pedagogische en didactische maatregelen waarmee een school leerlingen ondersteunt in hun leer- en/of ontwikkelingsproces.
 • Module Onderwijsinrichting PO (UA)
  € 1066,50
 • De module onderwijsinrichting primair onderwijs bevat onder meer informatie over hoe het onderwijs georganiseerd is. Dit omvat bijvoorbeeld schooltijden en een aantal verplichtingen waaraan scholen moeten voldoen, zoals het schoolplan en de schoolgids.
 • Module Onderwijsinrichting VO (UA)
  € 1066,50
 • De module onderwijsinrichting voortgezet onderwijs bevat informatie over hoe het onderwijs georganiseerd is. Dit omvat bijvoorbeeld schooltijden en een aantal verplichtingen waaraan scholen moeten voldoen, zoals het schoolplan en de schoolgids.
 • Module Personeel PO (UA)
  Vanaf
  € 1066,50
 • Adviseur: B. Sanders, drs. J.A. Verboon

  De module Personeel primair onderwijs bevat onder meer informatie op het terrein van personeelsbeleid, personeelsmanagement, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.
 • Module Personeel VO (UA)
  Vanaf
  € 711,75
 • Adviseur: Evelien Ketelaar, M.A. de Vugt

  Bevat onder meer informatie op het terrein van personeelsbeleid, personeelsmanagement, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.
 • Onderwijs Totaal
  € 5380,00
 • Onderwijs Totaal bevat alle wet- en regelgeving op het gebied van onderwijs, alle jurisprudentie, , de wijzigingsoverzichten op de wet- en regelgeving, de officiële toelichtingen op de wet- en regelgeving, de algemene en artikelsgewijze commentaren op de grote onderwijswetten en thematische commentaren.
 • Wet op de Expertisecentra (UA)
  Vanaf
  € 1737,50
 • Auteur: mr. R. Brussee

  Voor het speciaal onderwijs en het voorgezet speciaal onderwijs zijn de wetgeving en de uitvoeringsvoorschriften opgenomen in één uitgave die zowel op cd-rom als online te raadplegen is.
 • Wet op het Primair Onderwijs Totaal (UA)
  Vanaf
  € 3990,00
 • Auteur: mr. R. Brussee

  WPO Totaal bevat alle wet- en regelgeving die van belang is voor het primair onderwijs. U heeft onder meer toegang tot de Wet op het primair onderwijs (WPO), artikelsgewijs commentaar, toelichtingen, jurisprudentie, actuele ontwikkelingen en wetsvoorstellen.

Veelgestelde vragen