Wolters Kluwer Home
Resultaten
9
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Module Bestuur en Management PO (UA)
  Vanaf
  € 1066,50
 • Adviseur: drs. Pieter Breuer, A.H. de Zoete

  De module Bestuur en Management primair onderwijs biedt vakinformatie over alle beleidsvelden in het onderwijs, op het abstractieniveau van de bovenschools manager.
 • Module Bestuur en Management VO (UA)
  Vanaf
  € 1066,50
 • Adviseur: drs. Pieter Breuer, A.H. de Zoete

  De module Bestuur en Management voortgezet onderwijs biedt vakinformatie over alle beleidsvelden in het onderwijs, op het abstractieniveau van de bovenschools manager.
 • Module Onderwijsinrichting PO (UA)
  € 1066,50
 • De module onderwijsinrichting primair onderwijs bevat onder meer informatie over hoe het onderwijs georganiseerd is. Dit omvat bijvoorbeeld schooltijden en een aantal verplichtingen waaraan scholen moeten voldoen, zoals het schoolplan en de schoolgids.
 • Module Onderwijsinrichting VO (UA)
  € 1066,50
 • De module onderwijsinrichting voortgezet onderwijs bevat informatie over hoe het onderwijs georganiseerd is. Dit omvat bijvoorbeeld schooltijden en een aantal verplichtingen waaraan scholen moeten voldoen, zoals het schoolplan en de schoolgids.
 • Module Personeel PO (UA)
  Vanaf
  € 1066,50
 • Adviseur: B. Sanders, drs. J.A. Verboon

  De module Personeel primair onderwijs bevat onder meer informatie op het terrein van personeelsbeleid, personeelsmanagement, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.
 • Wet op de Expertisecentra (UA)
  Vanaf
  € 1737,50
 • Auteur: mr. R. Brussee

  Voor het speciaal onderwijs en het voorgezet speciaal onderwijs zijn de wetgeving en de uitvoeringsvoorschriften opgenomen in één uitgave die zowel op cd-rom als online te raadplegen is.
 • WVO wet- en regelgeving
  Vanaf
  € 1710,00
 • De uitgave WVO Wet- en Regelgeving online bevat de wet- en regelgeving (exclusief de rechtspositie) met eventuele toelichtingen voor het voortgezet onderwijs alsmede aanverwante wetgeving.

Veelgestelde vragen