Wolters Kluwer Home
Resultaten
7
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Module Bestuur en Management PO (UA)
  Vanaf
  € 1066,50
 • Adviseur: drs. Pieter Breuer, A.H. de Zoete

  De module Bestuur en Management primair onderwijs biedt vakinformatie over alle beleidsvelden in het onderwijs, op het abstractieniveau van de bovenschools manager.
 • Module Bestuur en Management VO (UA)
  Vanaf
  € 1066,50
 • Adviseur: drs. Pieter Breuer, A.H. de Zoete

  De module Bestuur en Management voortgezet onderwijs biedt vakinformatie over alle beleidsvelden in het onderwijs, op het abstractieniveau van de bovenschools manager.
 • Module Personeel PO (UA)
  Vanaf
  € 1066,50
 • Adviseur: B. Sanders, drs. J.A. Verboon

  De module Personeel primair onderwijs bevat onder meer informatie op het terrein van personeelsbeleid, personeelsmanagement, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.
 • Wet op de Expertisecentra (UA)
  Vanaf
  € 1737,50
 • Auteur: mr. R. Brussee

  Voor het speciaal onderwijs en het voorgezet speciaal onderwijs zijn de wetgeving en de uitvoeringsvoorschriften opgenomen in één uitgave die zowel op cd-rom als online te raadplegen is.
 • WVO wet- en regelgeving
  Vanaf
  € 1710,00
 • De uitgave WVO Wet- en Regelgeving online bevat de wet- en regelgeving (exclusief de rechtspositie) met eventuele toelichtingen voor het voortgezet onderwijs alsmede aanverwante wetgeving.

Veelgestelde vragen