Zoeken
Producttype
Hoofdindeling
Prijsklasse
 
Sorteer op:

De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid 2016.2

Boek
Editie: 2016.2
Auteur: mr. M.C.H. Freijser, mr. M. van Galen, M. van de Graaf
meer

U wilt snel inzicht in onze sociale zekerheid? In deze Kleine Gids vindt u een heldere uitleg van de belangrijkste wetgeving en de geldende bedragen en percentages. Vanzelfsprekend staan in de nieuwste editie de bedragen en percentages die gelden vanaf 1 juli 2016. 

€ 19,81
€ 21,00 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De Kleine Gids Privacy en beroepsgeheim in sociale domein 2015

Boek
Editie: 2015-1
Auteur: mr. Lydia Janssen
Beroepskrachten in het sociale domein worden geacht om intensief met elkaar samen te werken om gezinnen zo effectieve ondersteuning te bieden op basis van 1 Gezin 1 Plan. Hoe zit het daarbij met privacy en beroepsgeheim in het sociale domein? Wat wordt er van een jeugdarts, een gezinscoach, een wijkverpleegkundige en de ambtenaar van het WMO loket op dit punt verwacht en hoe zit het met de rechten van burgers?
€ 25,94
€ 27,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Breed wettelijk moratorium

Opleiding
Per 1 januari 2017 wordt de gemeente verantwoordelijk voor aanvragen van het breed wettelijk moratorium voor schuldenaren. Alleen de gemeente kan deze verzoeken doen. U zult dus ongetwijfeld te maken krijgen met schuldenaren die hiervoor in aanmerking komen en (daarom) bij u aankloppen.
Verdieping
Eendaagse opleiding
8 december 2016
BCN Utrecht CS, UTRECHTUTRECHT
€ 595,00
€ 719,95 incl. btw
Meer informatie

De Kleine Gids WMO 2015

Boek
Editie: 2015
Auteur: mr. Erik Boersma, mr. Kees-Willem Bruggeman
Heeft u als cliënt of professional te maken met de Wet maatschappelijke ondersteuning? Dan is het belangrijk om te weten wat de gemeente doet. Deze Wmo-gids beantwoordt uw vragen. Waarop kunt u aanspraak maken? Hoe doet u dat? En hoe werkt de wet voor aanbieders van ondersteuning, wonen, welzijn en zorg?
€ 25,94
€ 27,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Socialezekerheidswetgeving 2016

Boek
Editie: 2016
Redacteur: mr. Pieter Fluit
De uitgave is geactualiseerd naar de stand van de wetgeving op 1 januari 2016. De belangrijkste socialezekerheidswetten en uitvoeringsbesluiten zijn in deze uitgave bijeengebracht. Zowel nationale als internationale regelingen.
€ 29,48
€ 31,25 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Participatiewet Wetgeving & Rechtspraak 2016-2

Boek
Editie: 2016-2
Auteur: mr. Kees-Willem Bruggeman, mr. Lance op den Camp, Josan van Hoof
Werkt u bij een gemeente of als juridisch hulpverlener aan de bijstand? In dat geval is deze uitgave een onmisbaar hulpmiddel in uw dagelijkse praktijk. Met de wetgeving, toelichting en nadere regelgeving, bijgewerkt tot en met 1 juli 2016. U vindt ook de relevante rechtspraak, gesorteerd op thema.
€ 41,04
€ 43,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Specialist Jeugdwet

Opleiding
De Jeugdwet voor gevorderden

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

De jurisprudentie over deze jeugdhulpplicht van gemeenten is inmiddels op gang gekomen. Hierdoor worden de grenzen en de invulling van de 'speelruimte' van gemeenten in het kader van de Jeugdwet steeds duidelijker.

Specialisatie
Eendaagse opleiding
7 februari 2017
BCN Utrecht CS, UTRECHTUTRECHT
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Meer informatie

PGB in de Wmo 2015 en de Jeugdwet

Opleiding
In het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet kan het college naast zorg in natura een persoonsgebonden budget (pgb) toekennen.

In deze cursus wordt het leerstuk rondom het persoongebonden budget in de Wmo 2015 en de Jeugdwet aan de hand van theorie, casussen en praktijkvoorbeelden uiteengezet. Daarbij zullen de overeenkomsten en verschillen tussen de regels in de Wmo 2015 en de Jeugdwet uitgebreid besproken worden.
Verdieping
Eendaagse opleiding
14 februari 2017
BCN Utrecht CS, UTRECHTUTRECHT
€ 899,00
€ 1.087,79 incl. btw
Meer informatie

Basisboek Socialezekerheidsrecht 2016

Boek
Editie: 2016
Auteur: mr. drs. Ildi van Boetzelaer-Gulyas
Het Basisboek Socialezekerheidsrecht 2016 biedt een toegankelijk overzicht van de belangrijkste onderwerpen in de Nederlandse sociale zekerheid en de wijze waarop de (decentrale) overheid die onderwerpen aanpakt: kinderen, ouderdom, overlijden, gezondheid en zorg, ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, behoeftigheid, re-integratie en handhaving.
€ 22,41
€ 23,75 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht

Boek
Editie: 2016
Redacteur: prof. mr. Barend Barentsen, mr. Anita Damsteegt
Auteur: mr. Bert Alink
meer
Alle wijzigingen op de WW, WIA en ZW vindt u in de vijfde druk van Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht! Bijgewerkt tot en met 1 juli 2016.
€ 195,75
€ 207,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Actualiteitendag Participatiewet

Opleiding
Met de aankondiging van de nieuwe Participatiewet zijn we in 2014 samen theoretisch begonnen en nu is het aan u om de nieuwe wet te uit te voeren. Maar dat roept vragen op en soms zijn onderwerpen niet allemaal even helder.
Verdieping
Eendaagse opleiding
31 januari 2017
BCN Utrecht CS, UTRECHTUTRECHT
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Meer informatie

Participatiewet bezwaarpraktijk

Opleiding
Tijdens deze verdiepingscursus worden inhoudelijke juridische aspecten van bezwaar en beroep met betrekking tot de Participatiewet behandeld.
Verdieping
Eendaagse opleiding
13 december 2016
BCN Utrecht CS, UTRECHTUTRECHT
€ 595,00
€ 719,95 incl. btw
Meer informatie