Zoeken
Producttype
Hoofdindeling
Prijsklasse

Werkzekerheid in het arbeidsrecht

E-book
mr. Nuna Zekic
Werkzekerheid is een begrip dat recent is opgekomen binnen het arbeidsmarktbeleid. Het is echter nog onduidelijk wat werkzekerheid in het arbeidsrechtelijke kader betekent of kan betekenen. Heeft werkzekerheid wel een plaats in het arbeidsrecht?
€ 51,42 € 62,22 incl. btw Prijs per stuk
Koop het e-book
Meer informatie

De Kleine Gids Hechting en Trauma

Boek
dr. Petra Bastiaensen
Hoe helpt u kinderen die onveilig opgroeien of getraumatiseerd zijn? Ouders, opvoeders, leerkrachten en hulpverleners vinden houvast in deze publicatie over hechting en trauma’s. Wat blijkt te werken om deze kinderen een positief perspectief te bieden? Een bundeling van wetenschap, vaardigheden en praktijkervaringen.
€ 25,94 € 27,50 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid 2016.2

Boek
Pre-order
Ingrid Sens
U wilt snel inzicht in onze sociale zekerheid? In deze Kleine Gids vindt u een heldere uitleg van de belangrijkste wetgeving en de geldende bedragen en percentages. De nieuwe editie is bijgewerkt tot 1 juli 2016. Dus inclusief de aanpassingen van het bilaterale sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en Marokko en de wijzigingen van de kostendelersnorm voor de Toeslagenwet.
€ 19,81 € 21,00 incl. btw Prijs per stuk
Te reserveren
Meer informatie

PS Special Transitie Jeugdzorg

Boek
mr. Hans Nacinovic
De geschiedenis van de vormgeving van de jeugdzorg in Nederland kenmerkt zich door vele reorganisaties en stelselwijzigingen. En het eindigt waarschijnlijk niet met de nieuwe Wet Zorg voor jeugd in 2014,waarvan de wettekst in 2012 moet worden aangeboden aan de Tweede Kamer.
€ 122,17 € 129,50 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

PS Special Wet SUWI van 2002 naar 2015

E-book
mr. Bert de Pijper
In de periode van 2002 tot 2015 heeft de uitvoeringsorganisatie werk en inkomen zich ontwikkeld van een versnipperde organisatie naar een ge-integreerde dienstverlening die zich niet alleen uitstrekt tot de keten Werk en Inkomen, maar zich ook gaat uitstrekken naar de domeinen zorg en maatschappelijke ondersteuning. Deze PS Special volgt in grote lijnen de hoofdstukindeling van de Wet SUWI en wordt afgesloten met een hoofdstuk waarin naar de toekomst wordt gekeken.
€ 122,17 € 147,83 incl. btw Prijs per stuk
Koop het e-book
Meer informatie

Sociaal Memo Actueel

Online naslagwerk
drs. Tim de Bondt
Sociaal Memo Actueel november 2015 geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de afgelopen maanden in de sociale zekerheid. Daarnaast behandelt dit Memo een aantal wetten die op 1 januari 2016 in werking zullen treden.
€ 33,49 € 40,52 incl. btw Prijs per gebruiker per jaar
Meer informatie

Privatisering en activering in sociale zekerheid en solidariteit

E-book
prof. mr. Guus Heerma van Voss, prof. mr. Frans Pennings, mr. Loe Sprengers
In deze studie wordt de vraag onderzocht welke spanningen er zijn tussen onderdelen van de Nederlandse sociale zekerheid die geprivatiseerd zijn enerzijds en internationale en Europese normen anderzijds.
€ 51,42 € 62,22 incl. btw Prijs per stuk
Koop het e-book
Meer informatie

Module Internationaal socialezekerheidsrecht

Online naslagwerk
mr. C.J. van den Berg

Grensarbeid, pensioen, werkloosheid, recht op AOW en zorgaanspraken; als professional op het gebied van internationale sociale zekerheid wilt u grip op al deze aspecten. In deze module vindt u alle juridische, beleidsmatige en praktische informatie over het sociale zekerheidsrecht in het buitenland. Inclusief jurisprudentie.

Deze module is opgenomen in de Collectie Sociale Zekerheid. Vraag hier ter kennismaking vrijblijvend uw proefabonnement van vier weken aan. 

€ 706,50 € 854,87 incl. btw Prijs per gebruiker per jaar
Meer informatie

Encyclopedie Sociale Zekerheid

Online naslagwerk
mr. drs. Enno van den Berg, dr. Joeno van den Berg, mr. Mohammed El Hamdaoui

Deze online encyclopedie behandelt alle aspecten rondom sociale zekerheid en bestaat uit twee delen: de Encyclopedie Sociale Verzekeringen en de Encyclopedie Sociale Voorzieningen, beide ook los verkrijgbaar. U kunt putten uit een unieke bron van juridische, beleidsmatige én praktische informatie. Een aanwinst voor iedere sociale zekerheidsspecialist.

Deze encyclopedie is opgenomen in de Collectie Sociale Zekerheid. Vraag hier ter kennismaking kosteloos en vrijblijvend uw proefabonnement van vier weken aan.

€ 6.334,00 € 7.664,14 incl. btw Prijs per gebruiker per jaar
Meer informatie

PS special Wmo Jurisprudentie

Boek
mr. Erik Boersma, mr. Kees-Willem Bruggeman, mr. Hans Nacinovic
In deze bundel is er voor gekozen om de Wmo rechtspraak thematisch weer te geven over de jaren 2007 tot en met 2014. De lezer kan zo kennis nemen van een zeer compleet overzicht van de relevante uitspraken.
€ 122,17 € 129,50 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Module Ouderen en nabestaanden

Online naslagwerk
mr. Marieke Ockhuizen, mr. drs. Emile Soetendal, mr. drs. Heike Xhonneux

De sociale zekerheid van ouderen en nabestaanden is met de verhoging van de AOW-leeftijd in beweging. Deze module biedt alle actuele informatie over pensioenen en nabestaanden- en ouderdomsuitkering, inclusief verzekeringsplicht, recht op uitkering (duur, hoogte, einde, overgangsrecht), uitvoeringsorganisatie en financiering.

Module Ouderen en nabestaanden is een onderdeel van de Collectie Sociale Zekerheid. Ervaar zelf hoe snel u tot de kern van uw vraagstuk komt met deze Collectie en vraag hier vrijblijvend uw proefabonnement van vier weken aan. 

€ 1.412,00 € 1.708,52 incl. btw Prijs per gebruiker per jaar
Meer informatie

PS Special Vermogenstoetsen in de sociale zekerheid

Boek
mr. Erik Boersma, mr. Kees-Willem Bruggeman, mr. drs. Marjolein van Everdingen
Deze PS-Special gaat over vermogenstoetsen op het brede terrein van de socialezekerheid. Het belang van vermogenstoetsen in de sociale zekerheid is de afgelopen jaren toegenomen. Vooral in 2013 is een groot aantal vermogenstoetsen geïntroduceerd:in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet maatschappelijkeondersteuning, de Wet op de zorgtoeslag, de Wet op het kindgebonden budget ende Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW.
€ 122,17 € 129,50 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie