Wolters Kluwer Home
Resultaten
59
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • deel 57

  Auteur: Monica van der Hoff-Israël, Bé Keizer

  Hoe kunnen scholen beter presteren? Dat is de vraag die in dit boekje centraal staat. Van alle kanten (ouders, inspectie, overheid, bestuur) worden scholen aangespoord om betere prestaties te leveren. Er is kritiek op basisscholen dat ze te weinig kwaliteit zouden leveren en er zijn teveel (zeer) zwakke scholen. Scholen zouden efficiënter en effectiever kunnen opereren, vooral meer prestatiegericht. Daarbij moet de aandacht meer gericht worden op concrete opbrengsten en resultaten, vooral op de vakgebieden taal en rekenen.
 • Vooruit Geheugentraining
  € 80,50
 • Auteur: dr. E.J.M. Schrover

  Vooruit Geheugentraining bevat lessen die geschikt zijn voor de midden- en bovenbouw van de basisschool. Maar ze zijn ook ‘ leeftijdsloos’ en dus goed te gebruiken met volwassen groepen studenten, in het voortgezet onderwijs of met geïnteresseerde ouders...
 • Andere schooltijden
  € 56,00
 • deel 61

  Auteur: drs. Michiel van der Grinten, Monica van der Hoff-Israël

  Steeds meer basisscholen oriënteren zich op de mogelijkheden om hun schooltijden aan te passen. De toenemende druk op de tussenschoolse opvang is voor veel scholen een belangrijke eerste aanleiding. Ook de behoefte om in samenspraak met de kinderopvang elke dag van de week een sluitend arrangement van onderwijs en naschoolse opvang te kunnen bieden, speelt een rol.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • De bijstand in praktijk
  € 60,75
 • Editie 2016

  Auteur: Jan de Boer, Willy Heesen

  Dit boek behandelt overzichtelijk alle facetten van de Participatiewet, van re-integratie tot inkomensvoorziening en participatie. Vanuit de juridische kaders wordt de toepassing in de praktijk belicht. Met veel praktijkvoorbeelden en schema’s. En met verwijzing naar relevante jurisprudentie en de volledige wettekst.
 • Auteur: prof. dr. David Pinto

  Hoe kan het toch dat migranten en hun (klein)kinderen zoveel slechter scoren dan andere ingezetenen? En dit ondanks decennia lang veel beleid, grote inzet van velen en miljarden belastinggelden? Hoe kan en moet het anders? Welke aanpak zal wél vruchten afwerpen? En hoe dient een effectief ‘Diversiteitbeleid’ van bedrijven, organisaties, instanties, instellingen, opleidingen te worden opgezet en geïmplementeerd? Dit zijn de vragen waarop dit boek antwoord formuleert.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Wetgeving gemeentelijk sociaal domein
  € 51,76
 • Editie 2016-1

  Auteur: mr. Kees-Willem Bruggeman, mr. Hans Nacinovic

  Bent u als gemeenteambtenaar betrokken bij de uitvoering van de sociale zekerheid? Deze pocket geeft u snel inzicht in alle voor uw dagelijks werk belangrijke wetten en regelingen. Van participatie tot inburgering. Van schuldhulpverlening tot jeugdbeleid. En van de IOAW en Wsw tot de Wet SUWI.


  Het e-book bestelt u hier.

 • Facetten van de planologie
  € 55,35
 • Editie 2012

  Auteur: dr. ir. T. van Dijk, dr. J. Woltjer

  Het boek Facetten van de planologie geeft inzicht in de kenmerkende werelden waarin planologen en hun vakgenoten actief zijn. Dit zijn werelden waarin overheden samen met bedrijven, ontwikkelaars, belangengroepen en burgers werken aan de verbeterde inrichting van ons land. De manier waarop dit werk gaat, de doorslaggevende onderwerpen, de geschiedenis die erachter zit, de discussies die lopen, de regels, de sfeer en de voorbeelden: ze staan in dit boek.
 • deel 56

  Auteur: Monica van der Hoff-Israël, Bé Keizer

  Kwaliteit van onderwijs staat volop in de aandacht. Het wordt betwijfeld, bediscussieerd, gegarandeerd, … Iedereen is er op een andere manier mee bezig maar het belang wordt algemeen onderkend. Na jarenlange aandacht voor organisatorische aspecten is de blik nu met name gericht op de leerkracht. 'Iedere leerkracht een professional' is het devies. Maar wat betekent dat eigenlijk? En bijna nog belangrijker, hoe realiseer je dat?
 • De intern begeleider
  € 50,50
 • deel 32

  Auteur: Niek van der Zanden

  De functie van de intern begeleider is op veel scholen uitgegroeid tot een volwaardige middenkaderfunctie. Intern begeleiding kent in de uitvoering op schoolniveau verschillende varianten.
 • Auteur: Drs T.J. Admiraal-Hilgeman, R.M.H. Spijkerman

  Het boek zet de wetenschappelijke basisbegrippen en modellen uiteen. Naast zaken als management van competenties en loopbaanmobiliteit komen zaken als motivatie, arbeidssatisfactie en emotionele en intellectuele begaafdheid aan de orde.
 • deel 48

  Auteur: G.J.C.M. van Buul, Monica van der Hoff-Israël

  Dit boek biedt handreikingen die zo goed mogelijk aansluiten bij de eigenheid van het basisonderwijs en het personeelsbeleid dat daar gevoerd wordt.

Veelgestelde vragen