Wolters Kluwer Home
Resultaten
36
Titel Relevantie
Sorteer op:
  • Arbeidsvoorwaarden Primair Onderwijs
    Vanaf
    € 1370,00
  • In deze uitgave vindt u de complete wet- en regelgeving op het gebied van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs, voorzien van toelichtingen. De uitgave bevat onder andere de verschillende CAO's die in het onderwijs van toepassing zijn, het Rechtspositiebesluit WPO/WEC en alle daarbij behorende uitvoeringsvoorschriften, en alle relevante onderdelen van onder andere de arbeidstijden- en arbeidsomstandighedenwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving.
  • Module Onderwijsinrichting PO
    € 1200,00
  • Auteur: E. van den Berg, dr. Esther Canrinus

    De module onderwijsinrichting primair onderwijs bevat onder meer informatie over hoe het onderwijs georganiseerd is. Dit omvat bijvoorbeeld schooltijden en een aantal verplichtingen waaraan scholen moeten voldoen, zoals het schoolplan en de schoolgids.
  • Module Onderwijsinrichting VO
    € 1200,00
  • Auteur: E. van den Berg, dr. Esther Canrinus

    De module onderwijsinrichting voortgezet onderwijs bevat informatie over hoe het onderwijs georganiseerd is. Dit omvat bijvoorbeeld schooltijden en een aantal verplichtingen waaraan scholen moeten voldoen, zoals het schoolplan en de schoolgids.
  • Wet op de Expertisecentra
    Vanaf
    € 1807,00
  • Auteur: mr. R. Brussee

    Voor het speciaal onderwijs en het voorgezet speciaal onderwijs zijn de wetgeving en de uitvoeringsvoorschriften opgenomen in één uitgave die zowel op cd-rom als online te raadplegen is.
  • WVO wet- en regelgeving
    Vanaf
    € 1924,00
  • De uitgave WVO Wet- en Regelgeving online bevat de wet- en regelgeving (exclusief de rechtspositie) met eventuele toelichtingen voor het voortgezet onderwijs alsmede aanverwante wetgeving.
  • Basiscursus Participatiewet
    € 1495,00
  • Dhr. W. Heesen, Dhr. J. de Boer

    Deze 3-daagse cursus is voor de beginnende consulent en voor medewerkers die bijgeschoold moeten worden op de uitvoering van de Participatiewet met maximaal 6 maanden werkervaring op het gebied van de Participatiewet. Er wordt ook aandacht besteed aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de Participatiewet o.a. boete, taaleis etc.
  • Encyclopedie Sociale Voorzieningen
    Prijs op aanvraag
  • Als professioneel jurist wilt u uw klanten en collega’s zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarbij bent u voor een belangrijk deel afhankelijk van de kwaliteit en relevantie van de informatie waarover u beschikt. Met de Encyclopedie Sociale Voorzieningen beschikt u over een compleet pakket juridische informatie op alle beleidsterreinen van de sociale voorzieningen, zoals maatschappelijke ondersteuning, sociale werkvoorziening, bijstand, schuldhulpverlening, inburgering en internationaal socialezekerheidsrecht. Via een helder en eenvoudig zoekscherm heeft u direct toegang tot artikelsgewijs commentaar, jurisprudentie, wet- en regelgeving, beleidsstukken en officiële toelichtingen. Gerelateerde onderwerpen zijn aan elkaar gelinkt, waardoor u snel bij de informatie terecht komt die voor u van belang is.
  • Module Vastgoed en Wonen
    Vanaf
    € 1709,50
  • Redacteur: mr. Rob van Ekeren, mr. Arnoud Fortgens

    Zoeken en navigeren door vakinformatie kan nu nog beter. Met de Module Vastgoed & Wonen vindt u alle relevante informatie in korte tijd bij elkaar. Zoek eenvoudig door wetgeving, praktijkinformatie, jurisprudentie, vakliteratuur, modellen en nog veel meer!
  • Module Wmo
    Vanaf
    € 1352,00
  • Redacteur: mr. Stijn van Cleef, Ingeborg Lunenburg

    Deze online module behandelt het volledige werkterrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) inclusief de relevante besluiten en regelingen. U kunt putten uit een unieke bron van juridische, beleidsmatige én praktische informatie. Denk aan actuele wetteksten, jurisprudentie, vakliteratuur en nog veel meer aanverwante onderwerpen. Een aanwinst voor iedere Wmo-specialist.


    Deze module is onderdeel van de Collectie Overheid – Sociale Zekerheid. Vraag hier ter kennismaking vrijblijvend uw proefabonnement van vier weken aan.

  • Module Afval
    Vanaf
    € 1152,00
  • Redacteur: ing. Hans Neele, ir. Jan-Henk Welink

    Bent u in het bedrijfsleven actief in de afvalketen? Of andersom: controleert u vanuit de overheid het bedrijfsleven? Deze online module geeft u een totaalbeeld van alle juridische, beleidsmatige, technische en praktische aspecten van dit werkterrein. U vindt snel het antwoord op uw vraag.


    Deze module vindt u ook in de Collectie Overheid – Omgevingswet. Vraag hier uw vrijblijvende en gratis proefabonnement aan.

  • Module Geluid en Luchtkwaliteit
    Vanaf
    € 1109,50
  • Redacteur: ir. Liesbeth Maltha-Nix, ing. Erik Roelofsen

    Bent u in de dagelijkse praktijk juridisch of beleidsmatig betrokken bij de vele regels rondom geluid en luchtkwaliteit? Deze module biedt u alle ontwikkelingen in die twee werkvelden. Met technische normen, artikelsgewijs commentaar op de belangrijkste wetten, jurisprudentie én praktijkartikelen. U krijgt grip op alle aspecten van geluid en luchtkwaliteit.

    Deze module maakt ook onderdeel uit van de Collectie Omgevingswet. Kijk hier voor meer informatie.

Veelgestelde vragen