Zoeken
Producttype
Hoofdindeling
Prijsklasse

Integriteit

Boek
prof. dr. J.H.J. van den Heuvel, prof. dr. Leo Huberts, prof. mr. Erwin Muller
Veel organisaties besteden inmiddels aandacht aan integriteit, integriteitsschendingen en -beleid. In dit handboek brengen toonaangevende auteurs vanuit de wetenschap en de praktijk kennis en inzichten op deze terreinen in Nederland bij elkaar.
€ 69,34 € 73,50 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Acute medische zorg

Boek
prof. dr. Joost Bierens, prof. dr. Cees Breederveld, prof. dr. Pauline Meurs
Werkt u in de acute medische zorg of volgt u een opleiding om in deze sector te gaan werken? Deze uitgave geeft u een totaaloverzicht van de complexe materie waarmee u te maken heeft of krijgt. Een ideaal naslagwerk waarin kennis, wetenschap en praktijkervaring bijeen zijn gebracht.
€ 61,32 € 65,00 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

De Kleine Gids Hechting en Trauma

Boek
dr. Petra Bastiaensen
Hoe helpt u kinderen die onveilig opgroeien of getraumatiseerd zijn? Ouders, opvoeders, leerkrachten en hulpverleners vinden houvast in deze publicatie over hechting en trauma’s. Wat blijkt te werken om deze kinderen een positief perspectief te bieden? Een bundeling van wetenschap, vaardigheden en praktijkervaringen.
€ 25,94 € 27,50 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Bouwen en ontwikkelen met de Wabo

Boek
mr. Saskia Hillegers, mr. Tycho Lam, prof. mr. Tonny Nijmeijer
Met dit boek bent u helemaal op de hoogte voor projectontwikkeling en bouwen met de Wabo en omgevingsvergunning.
€ 56,13 € 59,50 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Kwaliteit onderhouden

Boek
drs. Cees Horsman, P. Leenheer, G.E.A. van Luin
Kwaliteitszorg vormt inmiddels een vast onderwerp op de beleidsagenda van scholen voor voortgezet onderwijs. Desondanks schrikt menig school nog wanneer de Inspectie van het Onderwijs de leeropbrengsten als onvoldoende beoordeelt of nog erger, een opleiding van een school als (zeer) zwak bestempelt. Blijkbaar biedt de kwaliteitszorg van dergelijke scholen hen geen adequaat beeld van de eigen kwaliteit waardoor de negatieve kwalificatie onverwacht komt.
€ 41,04 € 43,50 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

De Kleine Gids Pleegzorg 2012

Boek
dr. Petra Bastiaensen, mr. Mariska Kramer
De Kleine Gids Pleegzorg beschrijft in toegankelijke taal de nieuwe wetsvoorstellen over de jeugdzorg en de meest actuele juridische en pedagogische uitgangspunten, met betrekking tot doel en duur van een pleegzorgplaatsing, overplaatsing van pleegkinderen en bezoekregeling tussen pleegkinderen en hun ouders.
€ 25,94 € 27,50 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Het jaarverslag in het primair onderwijs

Boek
Monica van der Hoff-Israël, Bé Keizer, Loek van der Kroon
In de praktijkserie BasisschoolManagement verschenen al enkele delen die gewijd waren aan de invoering van lumpsum en aan financieel beleid en beheer. Een boekje over het jaarverslag mag in deze serie niet ontbreken.
€ 44,34 € 47,00 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Canon voor Participatie en Diversiteit

Boek
prof. dr. David Pinto
Hoe kan het toch dat migranten en hun (klein)kinderen zoveel slechter scoren dan andere ingezetenen? En dit ondanks decennia lang veel beleid, grote inzet van velen en miljarden belastinggelden? Hoe kan en moet het anders? Welke aanpak zal wél vruchten afwerpen? En hoe dient een effectief ‘Diversiteitbeleid’ van bedrijven, organisaties, instanties, instellingen, opleidingen te worden opgezet en geïmplementeerd? Dit zijn de vragen waarop deze uitgave antwoord formuleert.
€ 52,36 € 55,50 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Samen werken aan bestuurskracht

Boek
drs. Theo van der Zee
Dit boek introduceert een indeling van drie hoofdvormen van intergemeentelijke samenwerking: netwerksamenwerking, matrixsamenwerking en ambtelijke integratie.
€ 34,91 € 37,00 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Criminaliteit

Boek
prof. mr. Erwin Muller, P.J.V. van Calster
Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding vormen kernthema’s in de hedendaagse samenleving. De zorg om te hoge criminaliteit en de debatten over de vormen van criminaliteitsbestrijding brengen bij burgers, media, politiek, bestuur, politie, justitie en wetenschap vele emoties met zich mee.
€ 97,17 € 103,00 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid 2016.2

Boek
Pre-order
Ingrid Sens
U wilt snel inzicht in onze sociale zekerheid? In deze Kleine Gids vindt u een heldere uitleg van de belangrijkste wetgeving en de geldende bedragen en percentages. De nieuwe editie is bijgewerkt tot 1 juli 2016. Dus inclusief de aanpassingen van het bilaterale sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en Marokko en de wijzigingen van de kostendelersnorm voor de Toeslagenwet.
€ 19,81 € 21,00 incl. btw Prijs per stuk
Te reserveren
Meer informatie

PS Special Transitie Jeugdzorg

Boek
mr. Hans Nacinovic
De geschiedenis van de vormgeving van de jeugdzorg in Nederland kenmerkt zich door vele reorganisaties en stelselwijzigingen. En het eindigt waarschijnlijk niet met de nieuwe Wet Zorg voor jeugd in 2014,waarvan de wettekst in 2012 moet worden aangeboden aan de Tweede Kamer.
€ 122,17 € 129,50 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie