Zoeken
Producttype
Hoofdindeling
Prijsklasse
 
Sorteer op:

De nieuwe Omgevingswet

Opleiding
De Omgevingswet is 22 maart 2016 door de Eerste Kamer aangenomen en gepubliceerd. Uitvoeringsregelgeving, aanvullingswetten en invoeringsregelgeving worden op dit moment uitgewerkt en de planning is dat de Omgevingswet begin in 2019 in werking treedt.

Maar wat betekent de Omgevingswet nu voor de werkzaamheden in de dagelijkse praktijk in uw gemeente?

Welke juridische en organisatorische “uitdagingen” levert de Omgevingswet voor uw gemeente op?


Tweedaagse opleiding
10 november 2016
UTRECHT, UTRECHT
€ 995,00
€ 1.203,95 incl. btw
Meer informatie

Subsidies en btw

Opleiding
De cursus gaat gegarandeerd door!

Wanneer is een subsidie belast met btw en welke gevolgen heeft dit? Hoe zit het met subsidies en het btw compensatiefonds? Weet u de juiste fiscale keuze op het gebied van subsidies en btw te maken? Breng uw kennis in één middag up-to-date!
Verdieping
Eendaagse opleiding
10 november 2016
BCN Amsterdam - Paasheuvelweg, AMSTERDAM ZUIDOOSTAMSTERDAM ZUIDOOST
Koninklijke NBA: 4 uren
RB: 4 punten
NOB: 4 uren
NOAB: 3 punten
€ 495,00
€ 598,95 incl. btw
Meer informatie

Milieu in het Omgevingsrecht

Opleiding

In deze cursus wordt het thema milieu in het Omgevingsrecht verduidelijkt met praktijkcasus.
Tijdens deze dag zorgen wij dat u een overall beeld krijgt van het thema milieu in het omgevingsrecht.

 


Eendaagse opleiding
15 november 2016
Regardz Eenhoorn, AMERSFOORTAMERSFOORT
€ 595,00
€ 719,95 incl. btw
Meer informatie

Flexibel bestemmen als gemeente?

Opleiding
Maar wat kan flexibel bestemmen en bestemmingsplan met verbrede reikwijdte nu betekenen voor de werkzaamheden in uw dagelijkse praktijk in uw gemeente?

Welke juridische en organisatorische “uitdagingen” levert flexibel bestemmen en bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor uw gemeente op?  

Wat zijn de gevolgen voor de rechtszekerheid?

Eendaagse opleiding
15 november 2016
Regardz Eenhoorn, AMERSFOORTAMERSFOORT
€ 595,00
€ 719,95 incl. btw
Meer informatie

Masterclass Ruimtelijke Ordeningsrecht

Opleiding Nieuw
In één dag op de hoogte van de verschillende  RO-instrumenten uit de Wro, Wabo en Chw.

Eendaagse opleiding
17 november 2016
BCN Utrecht CS, UTRECHTUTRECHT
€ 595,00
€ 719,95 incl. btw
Meer informatie

Gebiedsbescherming onder de wet natuurbescherming

Opleiding
Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. De wet wordt de opvolger van de huidige Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De huidige wetgeving speelt een belangrijke rol bij de bescherming van natuurgebieden. In de praktijk moet bij het toepassen van bevoegdheden uit de Wabo en Wro vaak rekening worden gehouden met de mogelijke gevolgen van plannen en vergunning op natuurgebieden.

Eendaagse opleiding
24 november 2016
BCN Utrecht Daltonlaan, UTRECHTUTRECHT
€ 595,00
€ 719,95 incl. btw
Meer informatie

Actualiteiten Ambtenarenrecht

Opleiding
Hoe zit het met de (tijdelijke) aanstelling van ambtenaren? Wat zijn de belangrijkste gronden voor ontslag en hoe zit het met arbeidsongeschiktheid en ziekte? Door het volgen van deze cursus bent u in één middag op de hoogte van de actualiteiten en jurisprudentie binnen het rechtsgebied ambtenarenrecht.
Verdieping
Eendaagse opleiding
29 november 2016
BCN Utrecht CS, UTRECHTUTRECHT
€ 595,00
€ 719,95 incl. btw
Meer informatie

Kijk op uw toekomstige Omgevingsvisie

Opleiding
De Omgevingswet is 22 maart 2016 door de Eerste Kamer  aangenomen en gepubliceerd. Uitvoeringsregelgeving, aanvullingswetten en invoeringsregelgeving worden op dit moment uitgewerkt en de planning is dat de Omgevingswet begin in 2019 in werking treedt.
Hét instrument voor gemeentelijke beleidsontwikkeling wordt de verplichte gemeentelijke omgevingsvisie.

Eendaagse opleiding
8 december 2016
UTRECHTUTRECHT
€ 595,00
€ 719,95 incl. btw
Meer informatie

Huisvestingswet en Woningwet in de praktijk

Opleiding
  • Nieuwe Huisvestingswet per 1 januari 2015.
  • Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 en uitwerking staatssteunregels.
  • Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.
  • Scherp toezicht en handhaving door Rijk.
Verdieping
Eendaagse opleiding
8 december 2016
BCN Utrecht Daltonlaan, UTRECHTUTRECHT
NOvA (PO): 5 punten
NEVOA: 5 punten
€ 695,00
€ 840,95 incl. btw
Meer informatie

Actualiteiten pensioenrecht

Opleiding Nieuw
Pensioen, een belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde en niet zelden een ‘hoofdpijndossier’ voor cfo’s, hr-managers en ondernemingsraden. Daarom is het belangrijk dat u, als professional in het arbeidsrecht, op de hoogte bent van de belangrijkste actualiteiten in het pensioenrecht, die op het snijvlak van pensioen- en arbeidsrecht van grote invloed zijn op de inhoud en vormgeving van arbeidsovereenkomsten.
Verdieping
Eendaagse opleiding
8 december 2016
BCN Amsterdam Arena, AMSTERDAM ZUIDOOSTAMSTERDAM ZUIDOOST
NEVOA: 4 punten
NOvA (PO): 4 punten
€ 595,00
€ 719,95 incl. btw
Meer informatie

Omgevingsplan bent u er klaar voor?

Opleiding
Met het in werking treden van de Omgevingswet in 2019 worden de naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen voor gemeenten teruggebracht naar circa 400 omgevingsplannen.

Maar wat betekent het omgevingsplan nu voor de werkzaamheden in uw dagelijkse praktijk in uw gemeente?

Eendaagse opleiding
13 december 2016
BCN Utrecht CS, UTRECHTUTRECHT
€ 595,00
€ 719,95 incl. btw
Meer informatie

Actualiteitendag vergunningverlening Omgevingsrecht

Opleiding

Deze actualiteitendag houdt u scherp in de dagelijkse omgevingsrechtelijke vergunningenpraktijk en biedt balans tussen theorie en praktijk.


Eendaagse opleiding
13 december 2016
BCN Utrecht CS, UTRECHTUTRECHT
€ 595,00
€ 719,95 incl. btw
Meer informatie