Van kennis naar inzicht
Meer dan 98% tevreden klanten
Jaarlijks ruim 4.000 vakspecialisten als cursist

Privacy en integriteit op de werkvloer

 • Inleiding en actualiteiten privacyrecht
 • Social media verandert het arbeidsrecht
 • Waar ligt de grens tussen werk en privé?
Lees meer
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Datum(s)
19 november 2015
Sprekers (2)
Dhr. Mr. B. van Drunen Mevr. Mr. F.C. van der Jagt
PE-punten
NOvA (PO) 6 punten
NEVOA 6 punten
Over PE-punten

Uitgebreide informatie over deze opleiding

Omschrijving van de opleiding

Regelmatig krijgen werkgever en werknemer te maken met vragen rondom privacy, social media en integriteit en de effecten daarvan op de arbeidsrelatie. Mag een werknemer in zijn privétijd maar twitteren wat hij wil? En mag de werknemer tijdens werktijd gebruikmaken van LinkedIn of Twitter? De grenzen tussen werk en privé verschuiven als gevolg van internet en sociale media. Hoe moeten werkgever en werknemer daarmee omgaan? Hierbij speelt het privacyrecht, in de vorm van de Wet bescherming persoonsgegevens, een grote rol.

Integriteitsvragen spelen ook een rol bij bijvoorbeeld diefstal, seksuele intimidatie en drugs- of alcoholmisbruik op het werk. In deze gevallen ligt het voor de hand dat de werkgever corrigerend mag optreden. Het wordt al lastiger als de werknemer wangedrag buiten de werkvloer vertoont. Wat geldt bijvoorbeeld als een werknemer in privétijd drugs gebruikt, maar daarvan tijdens werktijd nog steeds onder invloed is?

Tijdens deze studiedag komen aan de hand van actuele wet- en regelgeving en jurisprudentie op praktische wijze (vrijwel) alle arbeidsrechtelijke aspecten aan de orde die bij privacy, social media en integriteit een rol kunnen spelen.

Sprekers

Spreker

Dhr. Mr. B. van Drunen

Dhr. Mr. B. van Drunen
Spreker

Mevr. Mr. F.C. van der Jagt

Mevr. Mr. F.C. van der Jagt

Bestemd voor functies

Advocaten
Bedrijfsjuristen
Rechterlijke macht
Juristen vakbonden
Juristen rechtsbijstandsverzekeraars
HRM (WO)

Kosten

Het inschrijfgeld voor de gehele cursus bedraagt € 695 per persoon (exclusief btw). Hierbij zijn inbegrepen de kosten van documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging, deelnemerslijst, routebeschrijving, documentatiemateriaal en de factuur. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Verhinderd?
Tot vier weken voor aanvang van onze programma’s kunt u uitsluitend schriftelijk kosteloos annuleren. Van vier tot twee weken voor aanvang bent u 25% van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Een vervanger mag kosteloos uw plaats innemen.

Programma

Programma Privacy en integriteit op de werkvloer

9:30 uur
Ontvangst
10:00 uur
Spreekplicht en zwijgrecht werknemer
 • Sollicitatieprocedure
 • Spreekplicht en zwijgrecht van de werknemer
 • Invloed van privé-gedrag op het werk
Mr. B. van Drunen
11:30 uur
Pauze
11:45 uur
Integriteit en wangedrag
 • Diefstal en fraude
 • Drank- en drugsgebruik
 • Geweld: fysiek en verbaal
 • Internet / porno onder werktijd
 • Strafrechtelijke veroordeling: voorafgaand aan en tijdens dienstverband
 • Sancties en belang CAO
Mr. B. van Drunen
12:45 uur
Lunch
13:45 uur
Speciale omstandigheden
 • Kwaliteitseis / aard functie
 • Waarschuwingen / gedragsregels
 • Belang kenbaarheid
 • beleid Onderzoek
Mr. B. van Drunen
14:15 uur
Inleiding privacyrecht
 • Belangrijkste begrippen
 • Wet bescherming persoonsgegevens
 • Wetgevend kader en basisarresten privacy op de werkvloer
 • Controle op internet- en e-mailverkeer werknemers
 • Cameratoezicht
 • Klokkenluidersregelingen
 • Rol OR
 • Verzuim
Mr. F. van der Jagt
15:30 uur
Pauze
15:45 uur
Privacy op de werkvloer: Social Media
 • Juridische aspecten van social media
 • Gedragscodes
 • Social media en sollicitanten
Mr. F. van der Jagt
17:30 uur
Einde programma

Over PE-punten

NOvA (PO) NOvA (PO)
6 punten
NEVOA NEVOA
6 punten
Meer informatie over PE-punten
Altijd op de hoogte blijven van opleidingen binnen uw vakgebied? Vraag dan onze nieuwsbrief aan Aanmelden