Van kennis naar inzicht
Meer dan 98% tevreden klanten
Jaarlijks ruim 4.000 vakspecialisten als cursist

Privacy en integriteit op de werkvloer

Privacywetgeving en rechtspraak integriteit

De grenzen tussen werk en privé verschuiven als gevolg van internet en sociale media. Regelmatig krijgen werkgever en werknemer te maken met vragen rondom privacy, social media en integriteit en de effecten daarvan op de arbeidsrelatie.

 • Mag een werknemer in zijn privétijd maar twitteren wat hij wil? 
 • En mag de werknemer tijdens werktijd gebruikmaken van LinkedIn of Twitter? 
 • Wat betekenen internet en sociale media voor de Wet bescherming persoonsgegevens? 
Bent u goed op de hoogte? Lees meer
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Datum(s)
15 september 2016
Sprekers (2)
Dhr. Mr. B. van Drunen Mevr. Mr. F.C. van der Jagt
PE-punten
NEVOA 6 punten
NOvA (PO) 6 punten
Over PE-punten

Uitgebreide informatie over deze opleiding

Omschrijving van de opleiding

Regelmatig krijgen werkgever en werknemer te maken met vragen rondom privacy en integriteit en de effecten daarvan op de arbeidsrelatie. Mag een werknemer in zijn privétijd maar twitteren wat hij wil? En mag de werknemer tijdens werktijd privémails sturen? Mag je je werknemers filmen en hoe zit het met het verwerken van persoonsgegevens bij ziekmeldingen? 
 
Integriteitsvragen spelen ook een rol bij bijvoorbeeld diefstal, seksuele intimidatie en drugs- of alcoholmisbruik op het werk. In deze gevallen ligt het voor de hand dat de werkgever corrigerend mag optreden. Het wordt al lastiger als de werknemer wangedrag buiten de werkvloer vertoont. Wat geldt bijvoorbeeld als een werknemer in privétijd drugs gebruikt, maar daarvan tijdens werktijd nog steeds onder invloed is? 

Hoe moeten de werkgever en werknemer omgaan met de vervaagde grenzen tussen werk en privé? Om hen van advies te voorzien wilt u de wetgeving kennen. Door het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van het laatste ontwikkelingen en jurisprudentie in de privacywetgeving. Hierbij speelt het privacyrecht, in de vorm van de Wet bescherming persoonsgegevens, een grote rol. Ook wordt kort aandacht besteed aan de nieuwe Europese Privacy Verordening.

In één dag komen aan de hand van actuele wet- en regelgeving en jurisprudentie op praktische wijze (vrijwel) alle arbeidsrechtelijke aspecten aan de orde die bij privacy en integriteit een rol kunnen spelen. U kunt vragen stellen aan ervaren docenten en ervaringen delen met vakgenoten.

Wolters Kluwer beschikt over ongeëvenaarde expertise en de beste docenten, dat blijkt ook uit de CEDEO erkenning waarover wij beschikken en de meer dan 98% tevreden klanten die daarbij horen. U krijgt les van de heer Mr. B. van Drunen en mevrouw Mr. F.C. van der Jagt. Berry en Friederike hebben zowel theoretische als praktische ervaring op het gebied van privacy en integriteit in deze veranderende omgeving.

Sprekers

Spreker

Dhr. Mr. B. van Drunen

Dhr. Mr. B. van Drunen

Advocaat bij Van Drunen De Birk Advocaten & Mediators

Spreker

Mevr. Mr. F.C. van der Jagt

Mevr. Mr. F.C. van der Jagt

Senior Legal Counsel Privacy at AVG Technologies

Bestemd voor functies

 • Advocaten
 • Bedrijfsjuristen 
 • HR-medewerkers

Kosten

In één dag komen aan de hand van actuele wet- en regelgeving en jurisprudentie op praktische wijze (vrijwel) alle arbeidsrechtelijke aspecten aan de orde die bij privacy, social media en integriteit een rol kunnen spelen. In tegenstelling tot veel vakgenoten bent u in staat cliënten te helpen met vraagstukken omtrent deze onderwerpen.

Het inschrijfgeld voor de gehele cursus bedraagt € 695 per persoon (exclusief btw). Hierbij zijn inbegrepen de kosten van documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging, deelnemerslijst, routebeschrijving, documentatiemateriaal en de factuur. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Verhinderd?
Tot vier weken voor aanvang van onze programma’s kunt u uitsluitend schriftelijk kosteloos annuleren. Van vier tot twee weken voor aanvang bent u 25% van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Een vervanger mag kosteloos uw plaats innemen.

Programma

Programma Privacy en integriteit op de werkvloer

9.30 uur
Ontvangst
10.00 uur
Spreekplicht en zwijgrecht werknemer
 • Sollicitatieprocedure
 • Spreekplicht en zwijgrecht van de werknemer
 • Invloed van privé-gedrag op het werk
Mr. B. van Drunen
11.30 uur
Pauze
11.45 uur
Integriteit en wangedrag
 • Diefstal en fraude
 • Drank- en drugsgebruik
 • Geweld: fysiek en verbaal
 • Internet / porno onder werktijd
 • Strafrechtelijke veroordeling: voorafgaand aan en tijdens dienstverband
 • Sancties en belang CAO
Mr. B. van Drunen
12.45 uur
Lunch
13.45 uur
Speciale omstandigheden
 • Kwaliteitseis/aard functie
 • Waarschuwingen / gedragsregels
 • Belang kenbaarheid
 • Beleid Onderzoek
Mr. B. van Drunen
14.15 uur
Inleiding privacyrecht
 • Belangrijkste begrippen
 • Wet bescherming persoonsgegevens
 • Europese Privacy Verordening
Mr. F. van der Jagt
14.45 uur
Privacy op de werkvloer
 • Wetgevend kader en basisarresten privacy op de werkvloer
 • Controle op internet- en e-mailverkeer werknemers
 • Cameratoezicht
 • Klokkenluidersregelingen
Mr. F. van der Jagt
15.30 uur
Pauze
15.45 uur

Vervolg Privacy op de werkvloer 

 • Rol OR
 • Verzuim
 • Gedragscodes
 • Social media en sollicitanten

Mr. F. van der Jagt

17.30 uur
Afsluiting

Klantervaring

 • "Een aantal dingen zijn nu een stuk duidelijker en kunnen nu in de praktijk worden toegepast"
 • "Goede presentaties, op de praktijk gericht"
 • "Het geeft me een beter beeld hoe de rechter en de praktijk (lees: de werkgever) omgaan met privacy en integriteit"
 • "Mijn kennis is toegenomen"
 • "Het heeft mij de gehele dag geboeit"

Over PE-punten

NEVOA NEVOA
6 punten
NOvA (PO) NOvA (PO)
6 punten
Meer informatie over PE-punten
Altijd op de hoogte blijven van opleidingen binnen uw vakgebied? Vraag dan onze nieuwsbrief aan Aanmelden