Wolters Kluwer Home
Resultaten
19
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Asser Algemeen deel *
  Vanaf
  € 69,00
 • deel *

  Auteur: mr. P. Scholten, prof. mr. G.J. Scholten

  Dit Algemeen Deel van de Asser-serie, het klassieke meesterwerk van Paul Scholten, is praktisch volledig gehandhaafd in dit uit drie hoofdstukken bestaande standaardwerk: 1. De methode van het privaatrecht. 2. De grenzen van het recht naar tijd en plaats. 3. Het BW en zijn geschiedenis.


  De online versie van deze uitgave maakt deel uit van Navigator Collecties.

 • Pensioenwet
  Vanaf
  € 88,85
 • Hoofdredactie: prof. dr. Erik Lutjens, Auteur: mr. Meindert Alsma

  De Pensioenwet is op 1 januari 2007 (gedeeltelijk) in werking getreden ter vervanging van de Pensioen- en spaarfondsenwet. Het is een lijvige wet met 220 inhoudelijke artikelen. De Pensioenwet doet bepaald niet aan deregulering, integendeel!

 • Praktijkgids Zorg & Inkomen 2009
  Vanaf
  € 61,00
 • CoordinerendRedacteur: mr. Jan van Dijk, M.J.A. Nikkels-Agema

  De laatste jaren is de sociale zekerheid verschoven van een vertrouwd collectief georganiseerde zekerheid naar een steeds meer individuele verantwoordelijkheid.
 • Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, voor kleine rechtspersonen
  Vanaf
  € 50,50
 • Raad voor de Jaarverslaggeving

  De (ontwerp-)Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zijn gebaseerd op de geldende wettelijke regeling, zoals vermeld in Titel 9 Boek 2 BW. Er wordt onderscheid gemaakt tussen grote & middelgrote rechtspersonen en kleine rechtspersonen.

  Eerdere jaren verschenen de jaaredities van de RJ-bundel en RJk-bundel in september. De komende editie zal later verschijnen, vanwege het wetsvoorstel (TK 34 176) waarmee het jaarrekeningenrecht zal worden aangepast. Zodra het parlement heeft ingestemd met het voorstel, zullen de richtlijnen worden bijgewerkt en verschijnt de jaareditie 2015.


  Bestel editie 2015 nu en u ontvangt het boek direct na verschijning!


  Het e-book van Editie 2014 kunt u hier bestellen.

 • Redacteur: mr. Tim Borman, prof. mr. Peter van Buuren

  Bent u regelmatig verwikkeld in bestuursrechtelijke kwesties? Met Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht heeft de ideale informatiebron in handen! In deze 9e druk vindt u naast de AWB commentaar op de relevante onderdelen van het Besluit proceskosten bestuursrecht en het Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter.

Veelgestelde vragen