Wolters Kluwer Home
Nieuw Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar
 

Producten

  • Auteur: mr. Erik Koopmans, Bewerker: prof. mr. Edwin Bleichrodt

    Dit boek laat zien hoe het beslissingsmodel van de artikelen 348 en 350 van het Wetboek van Strafvordering werkt. Het is in eerste instantie bedoeld voor studenten die in de bachelorfase het vak strafprocesrecht volgen.
  • Strafprocesrecht
    € 54,95
  • Auteur: prof. mr. Berend Keulen, prof. mr. Geert Knigge

    Dit boek bevat een inleiding in het strafprocesrecht op academisch niveau. De auteurs hebben er naar gestreefd het strafproces vanuit zijn fundamentele uitgangspunten en beginselen te beschrijven. Hoewel het boek primair is geschreven voor het onderwijs, is het ook van waarde voor de wetenschap en de praktijk.

Veelgestelde vragen