Wolters Kluwer Home
 • Auteur: mr. Erik Koopmans, Bewerker: prof. mr. Edwin Bleichrodt

  Dit boek laat zien hoe het beslissingsmodel van de artikelen 348 en 350 van het Wetboek van Strafvordering werkt. Het is in eerste instantie bedoeld voor studenten die in de bachelorfase het vak strafprocesrecht volgen.
 

Producten

 • Het Nederlands strafprocesrecht
  Per jaar
  € 55,00
 • Auteur: Prof.dr.mr. Matthias Borgers, mr. Geert Corstens

  Dit boek biedt een breed overzicht van het Nederlandse strafprocesrecht. De titel bespreekt de algemene achtergronden, de bronnen en de uitgangspunten van het strafprocesrecht, evenals de verschillende fasen van het strafprocesrecht.

 • Verweren in strafzaken
  € 46,00
 • Auteur: mr. Hugo Pos, mr. Ren√© Verheul

  Indien het verweer correct wordt gevoerd is de rechter, ingeval van verwerping, gehouden te motiveren waarom het verweer geen doel treft. Dit boek biedt een beknopte handleiding met een systematische verhandeling over verweren in strafzaken.
 • De dagvaarding in strafzaken
  € 42,50
 • Auteur: prof. mr. Jan Reijntjes

  In de strafrechtspleging speelt de tenlastelegging een centrale rol. Zij bepaalt wat de officier van justitie moet bewijzen en waartegen de verdachte zich heeft te verdedigen; zij maakt uit waar het geding over zal gaan. Zij geeft de rechter houvast en biedt de verdachte bescherming.
 • Vormverzuimen
  € 48,50
 • Auteur: mr. Rob ter Haar, mr. Gerlof Meijer

  Vormverzuimen blijven de gemoederen bezighouden vanwege de grote verscheidenheid aan rechterlijke uitspraken en vanwege onduidelijkheid over de onderlinge verhoudingen tussen sancties en de beoordelingsfactoren. Een praktische handleiding.

Veelgestelde vragen